Belofte maakt schuld, maar het gaat lukken. Vandaag heeft het schepencollege de opdracht gegund, met leveringstermijnen die variëren van 1 tot bijna 2 maanden, wat normaliter moet toelaten de toestellen nog daadwerkelijk geplaatst te krijgen dit jaar.

De totale investering bedraagt 37950 euro en wordt gespreid over:
Voor Krakelaarsveld bijkomend:
- een kabelbaan, type flyer
- een draaitoestel, type supernova
- een schommel
- een klimtoestel, type zeshoektoestel klimplezier
Voor Kapittelbossen bijkomend:
- een combinatietoestel (speelcombinatie)
Voor Veldstraat bijkomend:
- een ruimtenet (type kabelboom ooievaarsnest).

We zullen deze politiek van 'aanpassing, modernisering van onze speelterreintjes voortzetten', zoals ook voorzien in ons financieel meerjarenplan. In 2015 komt er een nieuwe operatie vervangingen van speeltoestellen, de cel speelruimte is terzake al een eerste keer samengekomen om het dossier 2015 voor te bereiden.


Mvg,
Schepen van Jeugd
Jan Bertels
0478261454