Een nieuwe stadskaart wijst de weg naar de beste fietsroutes, laat je kennis maken met de groene kant van Kortrijk en leidt naar bijzondere speelplekken in de stad. Een fraai en actueel overzicht - zowel op papier als digitaal - van aanbevolen routes, bossen, parken, natuurgebieden, groene ruimte, speel- en sportzones.Achteraan de kaart krijgt de lezer wat meer uitleg over een zestigtal interessante en voor iedereen toegankelijke locaties.

Schepen Axel Weydts: "In het actieplan Kortrijk Fietst voorzien we een update van de fietsroutekaart van Kortrijk, die kaart dateerde al van 2011. Sindsdien kwamen nieuwe fietsverbindingen tot stand of werden bestaande verbindingen fietsvriendelijker gemaakt, bijvoorbeeld door de inrichting van fietsstraten. We hopen dat de kaart fietsers veilig op weg kan helpen en inwoners en bezoekers zal aanmoedigen om met de fiets op verkenning te gaan in onze stad."

Schepen Bert Herrewyn: "We werken hard aan de vergroening van Kortrijk. De kaart geeft een overzicht van de diverse groenzones die de stad reeds rijk is, maar vaak nog te weinig gekend zijn bij het brede publiek. Stadsgroen Marionetten wordt er speciaal uitgelicht, tegen eind 2018 zal dit ecologisch en recreatief stadsgroen volledig ingericht zijn. Wie het reeds bezocht, blijft terugkomen! Binnen en buiten die groene zones blijven we investeren in speel- en ravotzones waar kinderen en jongeren zich uitleven. De speelplekken die meer te bieden hebben dan een gewoon buurtspeelpleintje, vind je ook terug op de kaart."

De kaart werd gedrukt op 15.000 exemplaren. Heb je graag een papieren exemplaar, dan kan je die gratis ophalen in de bibliotheek of het ontmoetingscentrum in je buurt of in het stadhuis.

Je kan de kaart ook online bekijken via Google maps: www.kortrijk.be/kortrijkfietst/fietsroutes of www.kortrijk.be/stadsgroen