Dit loket is niet enkel qua infrastructuur en inrichting volledig veranderd, er werd vanaf dat moment ook gewerkt met een afsprakensysteem. Dit systeem moest, samen met het e-loket, de dienstverlening naar de burgers toe vlotter doen verlopen. Vandaar dat ik me afvraag of er reeds een evaluatie plaatsgevonden heeft van dit nieuwe systeem: zijn de mensen tevreden? Is het makkelijk om een afspraak te maken? Wordt het systeem beter ervaren dan het vorige?

Antwoord burgemeester Jan Peeters:


Sinds de opening van het nieuwe loket waren er reeds 5371 bezoekers die een afspraak maakten en tijdens die afspraak moesten ze gemiddeld 4 minuten wachten. 37% van die mensen maakten online een afspraak en 36% namen telefonisch contact op.De mensen die toch zonder afspraak naar het stadsloket kwamen kregen een afspraak aangeboden op vrije momenten.

Het is erg belangrijk dat dit nieuwe systeem nog een tijdje gecommuniceerd wordt omdat de burgers helemaal niet vaak naar het stadsloket moeten komen.


Na een bevraging van een stagiaire aan de bezoekers van het loket bleek dat de meeste mensen erg tevreden zijn over het nieuwe systeem en het een verbetering vinden tov vroeger.

Meer info Gemeenteraadslid Bieke Baeten

biekebaeten@hotmail.be