Het stadsbestuur heeft vandaag een keuze gemaakt voor de bruggen en inrichting van de kruispunten van de R6.

“We hebben hierbij gekozen om de verkeersveiligheid maximaal te waarborgen, zeker voor de zwakke weggebruikers, waarbij de geluidsoverlast voor de omwonenden tot een minimum dient te worden beperkt en rekening houdende met de architecturale waarde van de bruggen die alzo de ambitie dienen te hebben om als toegangspoort tot de stad te fungeren”, aldus schepen van Mobiliteit Karel Geys.

Simulatie brug R6In 2008 startte het belangrijke project gefinancierd door Vlaanderen voor de doortrekking van de R6, de weg van Mechelen-Noord tot aan de Mechelse Veilingen in Sint-Katelijne-Waver, tot in Putte. Hierbij komen er, wegens de financieel onhaalbaarheid van tunnels, bruggen over de heel gevaarlijke kruispunten Antwerpse- en Liersesteenweg. Bij de uitwerking van de kruispunten zal de nodige aandacht worden besteed aan een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. Hierbij zal in het bijzonder rekening worden gehouden met de zwakke weggebruikers. Een goede verkeersdoorstroming is bovendien noodzakelijk zodat de huidige filevorming tijdens de spitsuren wordt weggewerkt.


Bij de keuze over welke variant van bruggen heeft het Mechelse stadsbestuur rekening gehouden met een maximale garantie voor de verkeersveiligheid. De nieuwe kruispunten moeten voor een veel betere bescherming zorgen van de zwakke weggebruiker. De keuze voor goed ingeplante geluidsmuren moet dan weer de geluidsoverlast van de omwonenden tot een minimum beperken. Tenslotte moeten de bruggen om als toegangspoorten tot de stad te kunnen fungeren van enige architecturale waarde zijn.


“Bij de verdere uitwerking van de kruispunten zullen we bijzonder aandacht verlenen aan de veiligheid en comfort van de voetgangers en fietsers zowel op de steenwegen ter hoogte van de kruispunten als onder de bruggen. We maken ook de keuze om te voorzien in kwaliteitsvolle en duurzame groenbuffering naar de woningen, waar nodig met een geluidsmuur, waar mogelijk met een meer geïntegreerde groeninvulling. We hebben voor de Antwerpse- en Liersesteenweg geluidsstudies laten opmaken waarvan we de resultaten aan het bestuderen zijn en weldra kenbaar zullen maken. Ook de keuze voor een goede verlichting van de kruispunten verdient al onze aandacht. Bij de brug aan de Antwerpsesteenweg zullen we ook rekening houden met voldoende vrije hoogte zodat de mogelijkheid om hier in de nabije toekomst de tramlijn aan te leggen niet gehypothekeerd wordt. Na deze belangrijke werken aan de R6 kunnen we starten met de heraanleg van de vesten die echte groene boulevards moeten worden.”, zegt schepen van Mobiliteit Karel Geys.