Afgelopen week werden er in Gent op maar liefst 3 plaatsen nieuwe stukjes bos aangeplant.

In de Vinderhoutse Bossen hebben leerlingen van de stedelijke basisschool de Klaverdries in Drongen ongeveer 1000 bomen aangeplant op 1 ha.

In Zwijnaarde werd dan weer een nieuw stuk bos gerealiseerd dat grenst aan het Hutsepotbos. Deze actie was een samenwerking tussen buurtbewoners, een delegatie van het Overlegplatform van Zwijnaarde, de Parkbospartners en Natuurpunt.

Tenslotte zorgde Natuurpunt aan het Leeuwenhof, in aanwezigheid van meer dan 100 Gentenaars, voor een nieuw en meteen ook grootste vrijwilligersbos van Vlaanderen. 

“Gent heeft grote nood aan nieuw bos. Bossen dragen niet alleen bij aan gezonde lucht. Natuur en groen maakt mensen ook gelukkig”, aldus schepen voor Openbaar Groen én kandidaat-burgemeester, Rudy Coddens.

Voor sp.a stopt het hier niet. De komende zes jaar gaan we voor nog 90 ha extra bos. Dat moet ons op weg zetten om tegen 2030 aan 1260 ha bos te komen.