Ondanks fel protest van SP.A-gemeenteraadslid Guy Jonville, stemde de N-VA/CD&V meerderheid op de gemeenteraad van 26 juni 2014 in met een verhoging van de tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang. De bijdrage voor de voorschoolse opvang stijgt van 0,50 euro naar 0,96 euro per begonnen halfuur. Het middagtoezicht zal vanaf september 0,33 euro kosten (nu 0,25 euro). Ook de avondopvang en de opvang op woensdagmiddag en tijdens schoolvakanties worden duurder.

SP.A rekende uit dat ouders door deze prijsstijgingen vanaf volgend schooljaar tientallen tot honderden euro’s meer zullen moeten betalen voor de opvang van hun kinderen. Zo stijgt de kostprijs voor een broertje en een zusje die ’s middags en op woensdag gebruik maken van de opvang met meer dan 200 euro.

In zijn tussenkomst hekelde Guy Jonville de toegenomen prijzen. “Steeds meer gezinnen zullen moeilijkheden krijgen om de schoolfactuur te betalen. Ouders moeten hun werkplanning aanpassen om de kosten voor de opvang niet te hoog te laten oplopen. Werkzoekende of deeltijds werkende ouders worden ontmoedigd om voltijds aan de slag te gaan bij gebrek aan betaalbare opvang.”

Jonville nam ook het financiële beleid van het Leeuwse gemeentebestuur op de korrel. “De meerderheid gaat er prat op dat de belastingen in onze gemeente niet zijn gestegen. Maar intussen wordt het lijstje met tariefstijgingen en hogere retributies wel héél erg lang. We evolueren in onze gemeente stilaan naar een minimale openbare dienstverlening, waarbij iedereen die iets ‘extra’ wil, moet bijbetalen. Zonder onderscheid naar draagkracht of vermogen. Als SP.A passen wij voor dergelijk systeem. Betaalbaar onderwijs en betaalbare kinderopvang zijn voor ons geen ‘extraatjes’ maar essentiële diensten die een gemeentebestuur haar jongste inwoners moet aanbieden. Met een financiering die grotendeels afkomstig is uit de algemene middelen. Dat heet ‘solidariteit’. Dat zorgt ervoor dat iedereen beroep kan doen op kwaliteitsvolle publieke diensten zonder zich zorgen te moeten maken over het hoge kostenplaatje. Een bekommernis die duidelijk niet gedeeld wordt door deze meerderheid.”