De gemeente hanteert sedert enige tijd een meerjarenplan, dat gevolgd wordt voor het overlagen van de wegen. Ook in 2018 zullen weer heel wat asfaltwegen een nieuwe toplaag krijgen.

De gemeenteraad van december keurde hiervoor het lastenboek goed. Volgende straten/straatdelen worden vernieuwd: Nieuwstraat - Heikantlaan - Verbindingsstraat - Collegelaan vooraan (vanaf Pater Godtslaan) - Rouwmoer - Donkweg tussen Oude Baan en Bontstraat incl. zijstraat nr. 101) - Bontstraat tussen Bergenvenstraat, Donkweg en Vaartstraat.

De werken worden geraamd op € 446.430,06 incl. btw en zullen vermoedelijk worden uitgevoerd in april.