Tijdens de gemeenteraadscommissie Vrije Tijd van 23 mei werd de samenwerkingsovereenkomst voor de bouw en de exploitatie van de nieuwe turnhal besproken.

Het betreft een unieke samenwerking tussen de gemeente, de turnkringen en de school Mariaberg in een VZW-structuur. In deze vzw zullen naast de gemeente ook de turnkring, de school en grondeigenaar Zusters van Berlaar vertegenwoordigd zijn.  Diverse redenen liggen aan de basis om op de terreinen van Mariaberg te bouwen: er is de centrale ligging, de school kan er gebruik van maken, het ruimtelijk uitvoeringsplan laat de bouw ervan op die plaats toe, er is een ruime parking aanwezig, …

De gemeente zal 20 jaar lang jaarlijks 50.000 euro bijdragen voor de bouw van de hal. De turnkringen engageren zich op hun beurt om voor dezelfde periode elk jaar 12.500 Euro (samen dus jaarlijks 25.000 Euro) bij te dragen aan de financiering van de hal. De school brengt de grond in. Tenslotte zal ook het Antwerpse provinciebestuur 150.000 Euro subsidiëren.  Na 20 jaar zullen ook de turnkringen een nog vast te stellen uurtarief voor het gebruik van de zaal moeten betalen en ook de school zal dan van de turnhal gebruik kunnen maken tegen op dat ogenblik door de vzw vast te stellen voordelige tarieven.

Het totale budget voor de bouw van de turnhal én de omgevingswerken is bepaald op maximaal € 1.150.000.

De op te richten vzw zal zelf instaan voor de exploitatie, het volledige onderhoud, het dagelijks beheer en moet ook financieel de zaal runnen.  Er worden immers vanuit de gemeente geen exploitatiemiddelen voorzien.

In de ontwerpovereenkomst is voorzien dat de gemeente zelf tien maal per jaar gratis gebruik zal kunnen maken van de turnhal.