Een nieuw Urb Egg café aan de Gentpoort als voorsmaakje voor de Triënnale van 2018. Ook het thema van de Triennale in 2018 werd bekend gemaakt: Liquid City. 

Tijdens de Triënnale 2015 was het URB EGG - café op de site van de Gistfabriek een voltreffer. Een iconische locatie was tijdelijk beschikbaar voor bewoners en bezoekers. Een bruisende zomerse stek om Brugge anders te beleven. De Triënnale 2018 is ondertussen in volle voorbereiding. De curatoren ontwikkelden een nieuwe thematische lijn voor de Triënnale 2018. Uitgangspunt wordt de 'vloeibare stad - liquid city'.  

Liquid City

De term 'Liquid city' verwijst in de eerste plaats naar het tijdperk van transitie waarin we leven. Onze samenleving is in verandering waardoor zekerheden vervagen, fluïde worden. Onzekerheid is daarvan een gevolg, de vloeibare stad kan daarop een antwoord zijn. De Triënnale wil dus uitgaan van de vraagstelling hoe Brugge een vloeibare stad kan zijn waarin bewoners actief vormgeven aan de toekomst. Cruciaal daarbij staan tijdelijke, gedeelde en gastvrije ruimtes waar mensen elkaar ontmoeten.

In Brugge kan Liquid city ook zeer letterlijk worden begrepen. Stad van water, gelinkt met de hele wereld. Zowel in het verleden, als metropool, als vandaag met de Zeehaven van Brugge. Brugge als Liquid City zal ook in 2016 al vorm krijgen.

Nieuw Urb Egg Café als voorsmaakje

Triënnale Brugge wil in de zomer van 2016 met URB EGG opnieuw een tijdelijke, gedeelde en gastvrije ruimte aan het water creëren. De Stad Brugge bepaalde daartoe een nieuwe locatie en schreef een aanbesteding uit om een partner te zoeken. Die partner diende een concept voor te stellen dat van de locatie een gedeelde en gastvrije ruimte maakt. Daarnaast moet de partner ook instaan voor de uitbating van het café en de daaruit voortvloeiende kosten en baten. Twee kandidaten dienden een voorstel in. Het directiecomité van Triënnale Brugge koos voor de kandidatuur van de broers Loosveldt omdat zij de beste garantie op een vlotte organisatie boden. Zij stonden vorige zomer ook al in voor de uitbating van het eerste URB EGG Café en zullen het café nu uitbaten aan de Gentpoort.  

De toffe ontmoetingsplek aan de Gentpoort vormt de ideale locatie om het publiek nu al warm te maken voor een tweede grootschalig evenement rond hedendaagse kunst en architectuur in onze levendige stad in 2018. Alvorens we van start gaan, zullen we nog de buurt inlichten. 

 

Het Urb Egg Café aan de Gentpoort opent de deuren op 24 juni en blijft er tot eind augustus. 

 

 

Urb Egg Café 2016