Gisteren mocht ik de fietsers- en voetgangersbrug over de Oostendse Vaart inhuldigen. De brug verbindt de deelgemeente Sint-Andries met Sint-Pieters.

Het kanaal dat de brug overbrugt, vormde voorheen een natuurlijke barrière tussen twee deelgemeentes. Fietsers die van Sint-Andries naar Sint-Pieters wilden of viceversa, moesten ofwel over de bruggen door het industrieterrein Waggelwater (langs het drukke Ruddershove en daar twee hoge bruggen over de Bevrijdingslaan en de vaart trotseren). Ofwel dienden ze om te rijden langs de Scheepsdalebrug. Wie te voet of per fiets een toertje wilde doen langs de Oostendse Vaart en niet dezelfde weg heen en terug wou nemen, kon niet anders dan een flink stuk om te rijden. De afstand tussen de 2 dichtste bruggen, de Scheepsdalebrug en die van Nieuwege, is immers 5,5 km. Voor velen is een brug tussenin zeker geen overbodige luxe. De bewoners van de naburige gemeenten zullen dit beamen, net zoals ook de werknemers van het AZ-Sint-Jan, site Molenerf en omgeving.

investeringen in fietsinfrastructuur in de buurt

Alleen maar een brug bouwen, zou niet veel zin hebben als de fietsinfrastructuur in de omgeving te wensen zou overlaten. Vandaar dat de laatste jaren flink wat investeringen op vlak van fietsinfrastructuur gebeurden. Zo kwamen er fietspaden langs de Steenkaai en werd vorig jaar werk gemaakt van een verhoogd fietspad langs de Houtkaai.

Ter studie is ook een fietsverbinding tussen de Hoge Lane en de Expresweg. En eens het kruispunt Expresweg – Bevrijdingslaan is afgewerkt, willen we samen met AWV ook nog onderzoeken hoe we de inrichting van de Waggelwaterstraat en de relatie met de lokale industrieterreinen kunnen verbeteren en veiliger maken, niet in het minst ook voor fietsers.

Met de realisatie van deze brug anticiperen we ook al op de eventuele bouw van het voetbalstadion voor Club Brugge. Supporters uit Sint-Andries zouden via deze brug het voetbalstadion op een veilige en aangename manier kunnen bereiken.

Tot slot wijs ik graag ook op het belang van de brug voor het recreatieve fietsverkeer. De brug vormt een belangrijke schakel in de 40 kilometer lange Groene Gordel rond Brugge, als aansluiting op het fietssnelwegtracé en breder gezien op verbindingen met de polders en de kust.

Nog op zoek naar een naam. Inspiratie? Geef uw idee gerust door!

Voorlopig luistert de brug naar de naam 'fietsbrug langs N31 over het kanaal Gent-Oostende', maar samen met Vlaanderen zijn we nog op zoek naar een wat meer spitsvondige naam. Aan de brug komt een ideeënbus en ook via de website brugge.be zal het mogelijk zijn een naam aan te dragen. Iedereen mag een voorstel doen. Na de zomervakantie zal een jury kiezen welke naam het wordt.