Op zondag 24 januari 2016, tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van sp.a Zwevegem, werd ook bekent gemaakt dat de afdeling een voorzitterswissel heeft doorgevoerd. Volgens de statuten is de Voorzitter om de drie jaar verkiesbaar voor een periode van drie jaar. Hilde Bouckenooghe gaf de fakkel door aan Freddy Van Herpe. We houden eraan Hilde te bedanken voor haar inzet de afgelopen drie jaar en wensen Freddy alvast veel succes toe met het voorzitterschap.