Hulpverleners in Gent die werken met gezinnen in een onzekere verblijfssituatie krijgen voortaan extra ondersteuning. Samen met hen werkte Welzijnsoverleg Regio Gent een aantal instrumenten uit zodat de hulpverleners hun werk nog beter kunnen uitvoeren. Naast de bestaande overlegmomenten, komt er een website, een stappenplan met checklist, informatie over verblijfsrecht en opleidingen.

Naar schatting 450 gezinnen verblijven in Gent in een onzekere situatie – ook wel precaire verblijfssituatie genoemd. Dat gaat om gezinnen met het statuut van asielzoeker, erkend vluchteling, subsidiair beschermd, uitgeprocedeerd, clandestien migrant, geregulariseerd of nieuwe EU-burger.

Deze gezinnen kunnen op verschillende organisaties een beroep doen: Stad Gent (buurtstewards, straathoekwerk, brugfiguren onderwijs, asiel- en vluchtelingenbeleid, infopunt migratie en politie), OCMW Gent (Medische kaart en casemanagement), CAW Oost-Vlaanderen (Transithuis en Woonteam), Kind & Gezin (consultaties, Inloopteams), vzw JONG, vzw KRAS, A-TIEM voor arbeidsbegeleiding van kwetsbare nieuwe EU-burgers, IN-Gent, Jongerenwelzijn, Samenlevingsopbouw Gent, Huize Triest, Hand in Hand, UZ Gent en AZ Jan Palfijn.

Over de muren heen
Het Gentse armoedebeleidsplan 2014-2019 wil uitdrukkelijk over de muren van organisaties heen de armoede verminderen in Gent. De idee om de hulpverleners die werken met gezinnen in een onzekere situatie beter te ondersteunen en met elkaar te verbinden, past daar perfect in.
Hulpverleners – vrijwillig of professioneel – kunnen voortaan een beroep doen op vier nieuwe initiatieven: een website, een stappenplan met checklist, informatie over verblijfsrecht en opleidingen.

Nieuwe website
 Vooral de website www.wegwijsingent.be moet de begeleiding van gezinnen in onzekere situaties beter op elkaar afstemmen.
 Elke hulpverlener krijgt te maken met complexe vragen die zich op verschillende levensdomeinen afspelen, zoals gezondheid, wonen, werken, inkomen. Juist doorverwijzen is cruciaal om te vermijden dat je een gezin van het kastje naar de muur stuurt. De website biedt hierbij hulp. Het gaat om een dynamisch platform dat regelmatig wordt bijgewerkt, en waarmee de werkgroep actief mee naar de hulpverleners toestapt.

Wat vind je concreet op deze website?
· Een overzicht van alle organisaties waar je als nieuw of precair gezin in Gent kan aankloppen voor informatie of begeleiding.
· Per levensdomein zie je met één muisklik de contactgegevens van de voornaamste organisaties. Deze klik leidt je naar de fiche van de werking op www.desocialekaart.be of naar de eigen website van de werking.
· Je vindt zowel algemene als specifieke organisaties terug. Als je meer wilt weten vind je in de Sociale Kaart van Gent of op de website van de sociale kaart een overzicht van alle welzijnsvoorzieningen die in het Gentse actief zijn.

“Als hulpverlener is het belangrijk om snel de juiste info te kunnen vinden. Ook is kennis delen met andere hulpverleners waardevol. Je leert sneller van elkaars ervaringen en dat verbetert onze dienstverlening”, zegt Rudy Coddens, OCMW-voorzitter.

“Met de website www.wegwijsingent.be krijgt een hulpverlener snel toegang tot relevante informatie. De site is zo opgebouwd dat er ruimte is voor tweerichtingsverkeer. Zo werken we over organisaties heen aan een solidair Gent met minder armoede”, vult OCMW-voorzitter Rudy Coddens nog aan.