Diefstal, een raam ingooien, iemand een klap geven: het waren allemaal zaken die, in geval van ontoerekeningsvatbaarheid, tot een internering kunnen leiden. De wet op de internering maakt hier een einde aan en legt de lat voor internering wettelijk hoger. Het psychiatrisch onderzoek moet veel grondiger gevoerd worden; de rechten van de geïnterneerde worden veel groter; op elk moment kan men alle geschikte maatregelen nemen om de geïnterneerde te helpen en vooral, elke geïnterneerde heeft nu een afdwingbaar recht op degelijke en gespecialiseerde zorg.

“Internering is decennia lang een schandvlek geweest op onze democratie. Mensen werden zonder veel argumenten in vergeetputten gestoken. In onmenselijke eeuwigdurende opsluiting. Zonder rechten, zonder zorg. Dat moet nu tot het verleden behoren. Ik ben fier op deze wet”, zegt Bert Anciaux.

Het wetsvoorstel Anciaux, dat de willekeurige aanpak en de verwaarlozing van deze groep grondig aanpakt, kwam tot stand via hechte dialoog met experts uit het veld. Het biedt een stevige correctie op een eerdere wet uit 2007. Die werd omwille van fundamentele systeemfouten en geldgebrek nooit uitgevoerd. “De enorme misbruiken uit het verleden worden definitief onmogelijk gemaakt”, zegt Bert Anciaux. “Nu moet de Vlaamse overheid nog volgen met het verhogen van de zorgplaatsen buiten de gevangenis.”