Woon- en zorgcentra Kapittelhof en Hoevezavel, assistentiewoningen Kopshoeven, Kapittelhof en Molsekiezel, dienstencentrum 't Trefpunt en dagopvangcentrum De Mantel gaan voortaan als ZorgGroep Lommel door het leven. De Vlaamse Regering keurde het verzelfstandigingsdossier recent goed. "De organisatie krijgt zo meer autonomie, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Door korte beslissingslijnen en een vlakke structuur, kan de organisatie slagkrachtiger werken en sneller een antwoord bieden op de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt", zegt OCMW-voorzitter en schepen van  zorg Rita Phlippo.

De ambitie van ZorgGroep Lommel is om nog meer het centrale aanspreekpunt te zijn voor al wie zorg nodig heeft. Van ontspannings- en thuiszorgmogelijkheden tot dagopvang en residentiële zorg. "We willen de schotten tussen de verschillende domeinen van zorg wegwerken", zegt schepen Phlippo. "Door een goede afstemming van het aanbod en door samen te werken met andere partners, willen we op termijn een volledig zorgparcours kunnen aanbieden aan onze klanten. Uiteraard staan we ook open voor een uitbreiding van het bestaande aanbod. Als woonzorgcentra, assistentiewoningen of dienstencentra interesse hebben om aan te sluiten bij ZorgGroep Lommel willen we het gesprek zeker aangaan."

Het stijgend aantal bewoners van woonzorgcentra en de onzekerheid over toekomstige financiering zal in de toekomst nog meer druk zetten op de kwaliteit van de dienstverlening. "Voor ZorgGroep Lommel staat de kwaliteit echter voorop," zegt OCMW-secretaris Henri Leën. "Daarmee bedoelen we niet alleen goede maaltijden en een nette leefomgeving. We willen zorg organiseren op maat van de bewoner. Zoiets realiseer je niet van de ene dag op de andere. Het vraagt wel een hele inspanning van de organisatie en daar zijn we volop mee bezig."

"Deze verzelfstandiging is voor alle duidelijkheid geen privatisering", benadrukt Rita Phlippo. "Het is een publiekrechtelijke verzelfstandiging die maakt dat er nog steeds een link is met het lokaal bestuur."