Bedankt iedereen om hier met zovelen te zijn. Het doet deugd om zoveel warme mensen te zien en het glas te heffen. Het nieuwe jaar is een goed moment om even terug te kijken en om vooruit te blikken. 2016 was een bewogen jaar.

Internationaal was het jaar vol menselijk leed. Een jaar dat veel mensenlevens heeft gekost door terreur. Terreur aanslagen in Nice, Brussel, Istanboel, Ankara en laatst nog in Berlijn en Israël. Een jaar met nog meer mensen op vlucht voor oorlog. We leven in verwarrende tijden, tijden van onzekerheid, tijden van onveiligheid. Daar een antwoord op vinden, is niet gemakkelijk. De angst mogen we niet negeren, want dat maakt onze samenleving kapot.

Op Nationaal vlak is een grote schande. Deze rechtse regering maakt onze samenleving stuk. Waar staat geschreven dat je een samenleving bouwt door factuur na factuur naar de mensen te sturen en te besparen op alles wat de afgelopen decennia zorgvuldig is opgebouwd. Waar staat geschreven dat je een samenleving bouwt door elementaire basisbehoeften zoals elektriciteit en water fors duurder te maken? Of door langdurige zieken te straffen. Welke samenleving bouw je met de valse argumenten dat het allemaal niet langer betaalbaar is en daarom nog voor miljarden snijdt in onze gezondheidszorg en sociale zekerheid? Ons land wordt met de dag letterlijk verziekt door het maatschappijbeeld van één partij.

Op gemeentelijke vlak in 2016 realiseerde we de bouw van de nieuwe school, het nieuwe rusthuis, de wegenwerken zoals de groenstraat, Oude Diestsestraat, fietspaden (via fietsfonds) Vissenakenstraat …. In 2016. Na de opmaak van de begroting voor 2017 en aanpassingen aan het meerjarenplan blijft ook het resultaat op kasbasis op het einde van de bestuursperiode met 2.311.400,78 euro uitermate positief.

Even de realisaties van onze schepenen in de bloemetjes zetten

Schepen Natasja, In 2016 kreeg onze Openbare gemeentelijk Bibliotheek een volledige facelift: er werd nieuw meubilair gekocht het volledig gebouw kreeg een nieuwe verflaag maar vooral onze jongeren worden in de watten gelegd, voor de kleinsten hebben we een aangepaste lees- en speelhoek, voor de opgroeiende jeugd hebben we een lounge hoek voorzien en met als apotheose het feestweekend van de BIB. Voor Cultuur was er de nieuwe kerstshow dit jaar en optredens voor senioren maar vooral Glabbeek Cultureel “stak er boven uit”, een tijdreis doorheen de geschiedenis op 26 juni was een topevenement. Met ruimtelijke ordening hebben we aanpassing gedaan voor in onze woonkernen klein appartement bouw toe te laten.

OCMW Voorzitter & Schepen Johnny Reweghs, 2016 voor toerisme was een verder zetting van Glabbeek Wandelt, Glabbeek Proeft, honden wandeling. Voor middenstand hebben we Glabbeek Winkelt in het leven geroepen. Begraafplaatsen is haag rond het kerkhof van Attenrode volledige vernieuwt, de kerkhoven Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen kregen een vlinderboom. Een vlinderboom is een plaats waar ouders van doodgeboren kinderen, hun kindjes kunnen begraven worden. Een Vlindertje in de boom laten hangen als herdenking van hun kindje en het grote kruis op het kerkhof te Bunsbeek kreeg een volledige renovatie en werd in ere hersteld. OCMW hebben we onze diensten maar vooral onze thuiszorgdiensten verder uitgebouwd. Onze grootste realisatie afgelopen jaar is het wijzigen van de mantelzorgpremie en het opstarten van een nieuw project zorgbuur en de klusjes dienst. Mantelzorgpremie wijzigt in 4 categorieën omdat er steeds mensen zijn die juist uit de boot vallen en deze willen wij als OCMW Glabbeek een extra steun geven. Zorgbuur is een vrijwilliger die bij de mensen thuis gaat een bezoekje brengt en zo de vereenzaming tegengaat.

Dit is een korte opsomming van de projecten in 2016 en dan vergeet ik er nog wel!

De projecten in 2017:

Sociale woningen Baekveld, Sociale woningen Swall, deze projecten komen weeral een stap dichter bij realisatie maar vooral het woonproject Hulsbos is voor 2017 een prioriteit en komt tot uitvoering, hier komen 4 betaalbare woonkavels. Jongeren, ouderen en singels willen we een kans geven om aan een betaalbare prijs volgens een puntensysteem een woonkavel te kopen. Verder komt er dit jaar een nieuw WIT Boek (Codex) Wonen Vlaanderen waar er van de steden en gemeenten gevraagd gaat worden om meer en meer in te zetten op verdichting van de bestaande kernen, ook hier zullen we een goede balans moeten vinden in onze mooie landelijke gemeente Glabbeek. Verder zijn er nog vernieuwende projecten voor cultuur waar we subsidies van de Provincie Vlaams-Brabant kunnen krijgen om zo cultuur naar te buiten dragen in Glabbeek.

LOI in de pastorie van Bunsbeek, Sociale (Nood) verhuurwoning in het Hulsbosproject, Sociaal Restaurant (Hangaar44). Verdere uitbouw van het Huis van het Kind: sociale kruidenier, speelotheek, inzamelpunt van kledij & niet gebruikte pamper (hofheide). Dit allemaal om onder onze doelgroep van het OCMW te verdelen. Daarna gaan we in 2017 verder op de ingeslagen weg om vele acties te ondernemen tegen kinderarmoede, eerste actie is de belevenispas die er begin 2017 komt. Digitalisering van de gemeentelijke diensten wordt verder gezet en als laatste van mijn bevoegdheden Toerisme is er dit jaar “kunst in de Bloesems” een project dat via de provincie Vlaams Brabant komt. Een project dat bestaat uit een route doorheen het Hageland. Doormiddel van bloesemkunstwerken willen wij de wandel- en fietsroutes in de kijker plaatsen.

Verder zie ik nog investeringen : Nieuw voertuig, Nieuwbouw voor watering het Velpedal en JD de Bunker, Monument WO II en herdenkingsborden, Nieuwe LED-verlichting gemeentehuis, Trage wegen, Geboortebos, Uitbreiding en vernieuwing Fit-o-Meter bos, Nieuwe speeltuigen dorpsplein Bunsbeek, Aanpassingen gebouw lagere school, Fietspaden Butschovestraat, Diverse geplande wegenwerken Baekveldstraat, Steenbergestraat, voetpaden Dries.

Totaal investeringen in 2017 = 1.448.500,00 euro

Hiervan betalen we ook in 2017 net zoals de vorige jaren het grootste gedeelte met subsidies van de hogere overheden van in totaal 982.085 euro (via Plattelandsfonds, Vlaams fietsfonds, fonds Riobra en Europese Leadersubsidies). Dit zijn de realisaties voor het nieuwe jaar.

Meer dan ooit gaan we in 2017 iedereen betrekken om mee te bouwen aan een betere wijk, een betere gemeente, een beter Vlaanderen. Met het absolute geloof dat we samen in staat zijn onze samenleving, onze zorgendedorpssamenleving heruit te vinden, voor iedereen die er deel van uitmaakt, waar iedereen zich terugvindt en vooral waar iedereen mee is.

Ik wens jullie een gezond, eerlijk, fantastisch en strijdbaar 2017 toe.

 Geniet van een glas en van elkaar! Dank u.