In 2013 werd er hard gewerkt in de stad Herentals. Een nieuw schepencollege en een nieuwe gemeenteraad werden samengesteld. Voor sp.a verdwenen er enkele vertrouwde gezichten en kwam er jong talent in de plaats. Maar ook de stadsdiensten ondergingen verschillende veranderingen. Het BBC-verhaal kwam met rasse schreden op ons af. Wat onze diensten onder impuls van de financiële dienst gerealiseerd hebben, is een huzarenwerk. Onlangs las ik deze spreuk: “When the winds of change blow, some people build walls and others build windmills.” Ik denk dat die vlag de lading dekt. Namens de sp.a-fractie wil ik deze mensen uitdrukkelijk bedanken voor het werk dat zij leverden.

In februari van 2013 stelden sp.a en cd&v hun bestuursakkoord voor. Een ambitieus bestuursakkoord dat nu financieel vertaald werd in het meerjarenplan. Daaruit blijkt nogmaals dat Herentals een financieel gezonde stad is. Door onze doordachte besparingsoefening zorgen we ervoor dat de personenbelasting en de grondlasten niet stijgen. Ook de ondersteuning voor onze verenigingen blijft gevrijwaard. En daarnaast voorzien we ruimte om te investeren in onze stad en in onze Herentalse burgers. Die investeringen gaan van nieuwe voet- en veilige fietspaden tot de heraanleg van wegen in zowel Herentals als Noorderwijk en Morkhoven. Ook in de Vrijetijdssector investeren we: het Netepark krijgt nieuwe speeltoestellen, de jeugd haar skate-infrastructuur, een punt waar de sp.a-jongeren in het algemeen en Tom Olyslaegers in het bijzonder al lang voor ijveren, en de bouw van de kunstencampus staat hoog op onze prioriteitenlijst.

We vergeten de Herentalse senior niet. Met de bouw van het woon-zorgcentrum en het dienstencentrum voor senioren willen we ook deze doelgroep bedienen. Voor de sp.a-fractie is dat zeer belangrijk: zeker in financieel moeilijke tijden blijven we investeren in mensen. En daarvoor moeten we nu meer dan ooit een sterk sociaal beleid voeren. Solidariteit en samenhang tussen mensen bevorderen: voor ons zijn dat geen loze begrippen. Wij blijven personen met een handicap ondersteunen, zorgen ervoor dat mensen via de Vrijetijdspas toegang krijgen tot ontspanning, blijven investeren in sociale tewerkstelling en vragen dat onze huisvestingsmaatschappijen extra inspanningen leveren die verder gaan dan het sociaal objectief dat Vlaanderen ons oplegt.

Tijdens een jaar leer je elkaar beter kennen. Zo blinkt de Herentalse nva uit in kritiek spuien op dat sociale beleid. In de OCMW-raad vraagt zij om het budget voor Sinterklaasaankopen voor arme kinderen te schrappen. In de gemeenteraad moet een toelage voor personen met een handicap eraan geloven. GAS-boetes voor 14-jarigen, dat moet kunnen voor nva. Voor ons is dat uit den boze. Met een eenvoudige uitdrukking kan ik samenvatten waarom ik niet in deze harde nva-aanpak geloof: je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn.

De Herentalse sp.a is een warme partij waarbij militant of sympathisant zich inzet met één doel voor ogen: we maken van Herentals een aangename plek om te wonen, te werken en te genieten voor èlke burger.

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een inspirerend 2014. Tot op onze nieuwjaarsreceptie.