Gelukkig nieuwjaar!

De voorbije maanden waren weinig hoopgevend: oorlog in Syrië, aanslagen in Parijs, terreurdreiging in Brussel, … Alsof de besparingen van de rechtse regeringen in ons land ten koste van de gewone mensen nog niet genoeg waren.

Maar wij socialisten laten ons niet doen. Wij kijken uit naar de toekomst. Wij streven verder naar een betere wereld voor iedereen. 

sp.a kiest ook in 2016 voor een veilige en solidaire samenleving, gebaseerd op menselijkheid en verbondenheid. Alleen allemaal samen geraken we vooruit!

Karin Temmerman
Voorzitter sp.a Gent

 

“Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.”

(“Het donker kan het donker niet verjagen, alleen het licht kan dat. Haat kan haat niet verjagen, alleen de liefde kan dat.”)

Martin Luther King