sp.a Ninove organiseerde afgelopen zondagmorgen haar jaarlijkse Nieuwjaarsbrunch in een volgelopen café  ’t Volkshuis.

De voorzitter Erwin Schoup kwam nog even terug op de negatieve berichten in de media die onze stad in een slecht daglicht plaatsten.Hij is ontgoocheld in het egoïsme van sommigen en hun enge kijk op onze stad. Ninove is geen hellhole of een Chicago aan de Dender of whatever. Er zijn problemen ja , maar ze worden uitvergroot, ja en dat uitvergroten is er maar om één reden, omdat de gemeenteraadsverkiezingen dichter bij komen.

Schrik is een slechte raadgever, we moeten voorzichtig zijn , we mogen kritisch zijn en ons gedacht zeggen maar met respect voor anderen.

Wat we vooral moeten doen is uit ons kot blijven komen , samen feest vieren, naar muziek luisteren een glas drinken. Gelukkig hebben we die gewoonte in Ninove,we feesten regelmatig in onze straat , in de verschillende wijken, we hebben een schitterende carnaval, we hebben onze parkconcerten, we zijn kampioen in het organiseren van eetfestijnen. 

En we moeten dat blijven doen.

Liefde en solidariteit zullen het altijd halen van haat en van mensen tegen mekaar opte zetten. De politiek van de opgestoken middenvinger en de bokshandschoen is niet onzen dada. 

Onze sp.a mandatarissen blijven verder werken aan een warm Ninove , een sociaal en solidair Ninove , een Ninove dat menselijkheid en verbondenheid uitstraalt.Mensen verenigen dat is wat wij als sp.a doen. Gelijke kansen voor iedereen is onze prioriteit.

Onze schepenen Katie Coppens en Lieven Meert hebben op dit vlak al tal van initiatieven opgestart bvb het onthaalbeleid voor nieuwe anderstalige inwoners,jeugdopbouwwerk om kwetsbare jongeren te begeleiden. , occasionele kinderopvang om te gaan solliciteren, de strijd tegen kinderarmoede o.a. door huiswerkbegeleiding, opvoedingsondersteuning , goedkope maaltijden.

De voorzitter is ook fier op het dierenbeleid. Onze stad en Katie is een van de voortrekkers in Vlaanderen op dit vlak.We hebben al een loopweide voor honden in het stadspark, de dierenpolitie en mensen krijgen binnenkort ook de mogelijkheid om dieren te begraven op het dierenkerkhof.

Ninove Welzijn, waar Stijn Vermassen voorzitter van is opende onlangs in de Doornweg 52 nieuwe sociale woningen, er wordt ingezet om de kwaliteit van bestaande woningen te verbeteren in  ' De Blokken ' en de Groeneweg.  Het project Berkenhof is van start gegaan. Er komen seniorenflats in Denderwindeke,sociale appartementen op het Preulegem om de wachtlijsten verder af te bouwen.

Samen met onze kartelpartner Groen  blijft sp.a Ninove verder doen aan politiek meteen uitgestoken hand. Aan politiek die de zorgen serieus neemt maar niet vergroot.Aan politiek die problemen benoemt maar niet veralgemeent, aan politiek die verzoent, dichtbij de mensen, tussen en samen met de mensen.

Nadien kwam de gastspreker Joris Vandenbroucke ,fractieleider voor sp.a in het Vlaams parlement aan het woord. Hij nam deze factuurregering op de korrel en had het over de positieve alternatieven voor het huidige regeringsbeleid.

2017 magvoor sp.a Ninove warm worden, lief zijn voor elkaar. Probeer eens een goeiebuur te zijn. Zorgen voor mekaar.