Op zaterdag 7 februari hield sp.a Dentergem haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in lokaal De Haan te Wakken.
Met een natje en een droogje, verwelkomde onze voorzitter Robby Beekwee de leden en aanwezigen en voor één keer was er geen toespraak met een focus op de politieke actualiteit of een jaaroverzicht maar stond alles in het teken van de huldiging van Marcel Tytgat, Paul Tytgat en Willy Follens.

vlnr: Paul Tytgat, Marcel Tytgat en Willy FollensNa enkele decennia als secretaris van de afdeling, besliste Marcel Tytgat de fakkel over te dragen. Marcel werd meer dan verdiend ferm in de bloemetjes gezet en mag zichzelf Ere-Secretaris van sp.a Dentergem noemen. Een mooie erkenning die meer dan terecht is. Marcel legde kilometers af voor deur-aan-deur bezoeken (oa met John Crombez) in groot-Dentergem, zette zijn schouders onder alle activiteiten van de lokale afdeling en droeg zijn steentje bij waar hij kon.

Samen met Marcel werden ook Willy Follens en Paul Tytgat bedankt voor hun jarenlange inzet voor de partij. Marcel, Paul en Willy waren de pioniers en oprichters van de lokale afdeling Wakken (in 1961).

Vlaams parlementslid en sp.a burgemeester van Bredene, Steve Vandenberghe, sprak eveneens de leden en sympathisanten toe en bracht ook hulde aan ons trio.

De meter van de afdeling, Vlaams parlementslid en Eerste Schepen van Roeselare, Michèle Hostekint, kwam met plezier langs om een woordje te wisselen met de aanwezigen.

Met het overdragen van de fakkel (alhoewel Willy en Marcel actief blijven in het afdelingsbestuur), was een herverdeling van de taken binnen het bestuur ook aan de orde. Om Marcel te vervangen als secretaris/penningmeester/ledenbeheer, besliste het bestuur om meteen de taken te verdelen onder de bestuursleden.

Voor 2017, ziet het sp.a bestuur Dentergem er uit als volgt:

  • voorzitter: Robby Beekwee
  • secretaris en pers: Tim Van Rijckeghem
  • penningmeester: Jean-Claude Castelein
  • ledenbeheer, ledenwerving en events: Caroline Dewulf
  • web, IT & social media: Bert Coryn
  • bestuursleden: Fabienne Follens, Marcel Tytgat en Willy Follens