sp.a-Glabbeek heeft zopas haar nieuwjaarsreceptie gehouden in de parochiezaal te Attenrode(Glabbeek).

Voorzitter sp.a-afdeling Glabbeek, Johnny Reweghs, maakte tijdens zijn speech gebruik om even terug te blikken naar de reeks gerealiseerde projecten van 2016 en hij kondigde ook al nieuwe initiatieven aan voor 2017 , namelijk ” Het sociaal restaurant”. Aansluitend was het woord aan de gastspreker Vlaams Volksvertegenwoordiger Bruno Tobback.

Voorzitter Johnny Reweghs kondigde nu reeds zijn nieuwe krachten aan Luc Buccauw en Michel Lambrechts (Oud-gemeenteraadslid en gewezen schooldirecteur).

Verder bedankte Johnny Reweghs ook gans de ploeg van sp.a -afdeling Glabbeek voor hun inzet en samenwerking.

Tevens is hij zeer tevreden om wat er allemaal gerealiseerd is onder dit beleid de voorbije 4 jaar en hij heeft er alle vertouwen in om dit verhaal verder te zetten samen met nieuwe positief ingestelde mensen om zo het mooie verhaal voor alle inwoners, alle Glabbekenaren verder te zetten in de toekomst.