De nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari voorafgegaan door een winterwandeling stond in het teken van de uitdagingen die op ons afkomen. Twee jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen en drie jaar voor de volgende Vlaamse en Federale verkiezingen wil sp.a Zomergem op lokaal niveau werk maken van een programma dat de inwoners van Zomergem "meeneemt". "De uitdaging zal er in bestaan dat we de kiezer duidelijk maken dat met sp.a in het gemeentebestuur deze gemeente echt warm zal kunnen genoemd worden" zei sp.a Zomergem voorzitter Patrick Dossche in zijn toespraak. Voorzitter Curieus Zomergem Eric Goeman schetste het alweer ambitieus cultureel programma voor het komend jaar 2017. Daarna nam Karin Temmerman in haar toespraak 4 terreinen onder de loep waarop de huidige regering uitblinkt door besparen. Nochtans zijn dit de gebieden waarop generaties werkenden hard hebben ingezet en gevochten. Werkgelegenheid (werkbaar werk en jongerenwerkgelegenheid), onderwijs, sociale zekerheid en pensioenen werden allen belicht met als belangrijk kenmerk dat in de afbouw of bij afwezigheid van een rechtvaardige hervorming de zwakke burger steeds het slachtoffer zal zijn. Na deze begeesterende en strijdbare toespraak werd geestdriftig gepraat met een drankje en een hapje.