Ondertussen hebben de meesten van jullie al jullie nieuwe dikke robuuste grijze vriend buitengezet van ’t jaar. Ik denk dat ik hem vorig jaar al vermeldde tijdens mijn speech, maar de grijze bak is geworden tot het item van 2015 in Stabroek en zal begin 2016 nog menig persoon niet onberoerd laten. Ikzelf heb er niet zozeer een probleem mee, mijn grijze bak staat achter mijn garage in de tuin in het gezelschap van zijn groene kompaan en onze nu tot “oude” gedoopte maatje, waar we nog een jobke voor moeten zoeken. Ik moet er dus niet de trap mee op en af en moet er ook niet echt “zwaar” afval indoen omdat ik geen kat heb die op de kattenbak gaat, omdat ik geen kinderen meer heb die vuile luiers produceren en omdat ikzelf het geluk heb nog geen incontinentieprobleem te hebben. Zijn wij dan niet voor de vervuiler betaalt? Ja, toch wel en dat is ook wat we volgens ons al deden en ja dat was minder doorgedreven als nu maar de inwoner had wel wat meer gemak. Wij hebben voorgesteld om de inwoner de keuze te laten tussen zak en bak, maar ondanks protesten van de inwoners (een petitie en een interventie op de gemeenteraad) voerde het bestuur de huisvuilbak in. Het heet “een aanpassing van het retributiereglement”, ons inziens eerder een tax-shiftachtig toneel. Je betaalt immers nu een bedrag per kilogram afval, per ophaling en per maand huur. Maar we moeten er mee verder en moeten we er het beste van maken. En de volgens dit bestuur belangrijkste reden om over te schakelen, namelijk terug minder afval aanbieden, betekent beter recycleren en afval vermijden m.a.w. vergeet niet je nieuwe dikke vriend op dieet te zetten en vooral om dit vol te houden, want anders betaal je gegarandeerd meer.

Hehe, eindelijk zonder toertjes van Stabroek naar Putte en Hoevenen. Fijn dat de N111 er ligt en hopelijk lukt het de aannemer om het dossier van de Krekelberg iets sneller af te werken, want voor de mensen daar is het natuurlijk minder leuk. ’t Ziet er goed uit maar ’t heeft veel gezeur en super veel geduld gekost en de bovenlaag moet nog eens overnieuw. Ik hoop van harte dat we in de toekomst iets meer geluk hebben met wegenwerken, want we zijn er nog niet vanaf he, de Dorpsstraat en Laageind komen nog en in Hoevenen de Antwerpsesteenweg, voorts ook enkele kleinere straten zoals de Kleine Lepelstraat die volgend jaar op ’t programma staat en nog niet gesproken van eventuele aansluitingen van de terug ten tonele verschenen NX. Wij pleiten ervoor om niet te wachten op de aanleg van deze weg en nu al ingrepen uit te voeren die de doorstroming verbeteren en we vragen ook nog eens aan onze deputé om het dossier van de fietsverbinding naar de haven terug op te rakelen, want natuurlijk is dit niet de oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk, het draagt toch bij iedereen die op de fiets stapt, geeft zijn plaatsje op in de file. We weten immers dat het nog wel enkele jaren zal duren vooraleer deze weg ligt, als hij er al komt want gegarandeerd zullen er procedures komen.

Ik wil het heel graag positief houden, maar wat communicatie met de burger betreft kan het toch wel wat beter de N111 en grijze bak in het achterhoofd houdend. Eerst informeren en bespreken en mogelijkheden bieden om een ontwerp van beslissing aan te passen wordt vergeten. Maar ook adviezen van raden, een andere vorm van inspraak want ze zijn een inwonersvertegenwoordiging, worden vaak niet gevolgd en er wordt ook geen motivatie voor gegeven en terug gecommuniceerd. Wijkvergaderingen worden niet georganiseerd hoewel deze werden gewaardeerd door de inwoner, net omdat hij hier informatie kreeg en zijn mening kon geven. Wij pleiten er dan ook voor deze terug in te richten.

Belangrijk: commentaar en kritiek geven is een vorm van democratie in onze samenleving, behoort tot vrije meningsuiting die niet mag beknot worden omdat deze toch niet zo leuk is om horen. En ja wij zitten in de oppositie dus we mogen, nee het is zelfs onze taak om hier en daar vraagtekens en of uitroeptekens bij te plaatsen. Een dossier met een uitroepteken, waar wij toch wel even niet goed van waren dat dit zomaar door het college werd goedgekeurd is dit van de paardenhouderij in het Oud Broek. Op het eerste gezicht lijkt dit er te passen. Tot we ons wat verdiepen in dit dossier. Het ligt op landbouwgrond in een gebied dat in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan als open ruimte is gedefinieerd en dient te worden gevrijwaard van bebouwing.

Het betreft een nv, die geen landbouwactiviteiten uitoefent, die een loods zet met een inpandige woning met maar liefst 5 slaapkamers en twee badkamers. Leuk als je weet dat landbouwgrond gemiddeld 5 euro per m² kost, hemeltergend als je weet dat je bouwgrond minstens 250 euro per m² betaalt als gewone burger. Bovendien mag je nog een woning oprichten bij je “landbouwbedrijf”, die kan hier nog gebouwd worden (vandaar die vrije eerste 50m?).

Onze open ruimte wordt dus opgegeven om er para-agrarische activiteiten uit te oefenen ongeacht het een landbouwer betreft of niet. Iedereen kan dus voortaan een loods oprichten en er bij voorbeeld opslag van hooi of mobilhomes in onderbrengen. Dat dit in bestaande schuren gebeurt ligt ons inziens al moeilijk, maar dan is het tenminste ter aanvulling van de omzet van het landbouwbedrijf. Wij vinden het spijtig dat onze open ruimte op deze manier te grabbel wordt gegooid.

Voorts is er niet zoveel nieuws onder de zon, wat het vorige bestuur al in de steigers had staan wordt nu uitgevoerd. Wat goed is mag ook gezegd:

  • voor vluchtelingen werden extra plaatsen voorzien (hoewel dit zeker niet overdreven is vergeleken met vele andere gemeentes) en kleren en computers gedoneerd,
  • containerpark werd heringericht en we kunnen nu ook in de buurgemeentes terecht,
  • investeringen in sport en zonnepanelen,
  • installatie kindergemeenteraad,
  • heraanvang RUP Schoem zodat er op termijn mogelijk seniorenflats en een dienstencentrum mogelijk zijn in de buurt van het OCMW..

We boekten een pirrusoverwinning op de gemeenteraad: de hele gemeenteraad onderschreef de motie die de hogere overheid vraagt om het openbaar vervoer niet verder uit te hollen omdat dit ten nadele is van de kleinere gemeenten. Dat wat betreft het politieke werk.

Onze interne werking zit naar mijn gevoel op een goed spoor. Helaas zijn er enkele oudgedienden afgevallen maar er zijn ook enkele jongeren bijgekomen. Op de Dorpsdag hebben we een enquête gedaan en daar gaan we verder mee aan de slag. Van de inwoners die we bevraagden is 71% tevreden over Stabroek, ons inziens toch een mooi resultaat! Deze tevredenheid geldt vooral wat betreft het woningaanbod, de veiligheid, de inzet van de politie, de informatie over Stabroek (via de website, gemeenteblad,...) en het aanbod van sport en cultuur.

Minder tevreden waren deze bevraagden over de verkeersdoorstroming, de staat van de wegen (ook fietspaden, voetpaden,...), het invoeren van de grijze vuilnisbakken (het verdwijnen van de vuilniszakken), de inspraakmogelijkheid van de burger in het beleid, de aantrekkelijkheid van de dorpskernen, het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid. Hopelijk komen we jullie tegen op een van onze toeren en kunnen we een gezellige babbel hebben over onze gemeente.

Ik wens iedereen van harte een jaar met veel liefde, vriendschap, nuance, solidariteit, humor, heel veel gezondheid en een overdaad aan geduld!