Bedankt iedereen om hier aanwezig te zijn. Het doet altijd deugd om het glas te heffen op het nieuwe jaar en het nieuwe jaar is ook een goed moment om even terug te kijken want 2017 was alweer een zeer bewogen jaar.

Gelukkig geen aanslagen met slachtoffers in België maar wel dichtbij in Manchester en  Londen. Er blijven ook nog steeds veel mensen op de vlucht voor oorlog. We leven in verwarrende tijden, van onzekerheid en onveiligheid die te maken heeft met de harde neo-liberalisering en de privatisering van diensten en producten die voor iedereen toegankelijk, kwaliteitsvol en betaalbaar zouden moeten zijn zoals opvang van kinderen en bejaarden, onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorgen, veiligheid, maar ook basisbehoeften zoals water, energie, telecom, post-, bank – en verzekeringsdiensten. Als socialisten of sociaal democraten hebben we er altijd voor proberen te zorgen dat dankzij ons sociaal zekerheidssysteem iedereen een menswaardig leven kan opbouwen. Niet alleen degenen die rijk geboren zijn of alle capaciteiten hebben maar ook zij die het met minder moeten doen of slachtoffer zijn van ziekte, ongeval of andere tegenslag.

Die sociale zekerheid en bescherming staat de laatste jaren serieus onder druk vooral door het beleid van de rechtse regeringen die geld uitgeven dat er niet is zoals met de voorziene aankoop van gevechtsvliegtuigen, de taks shift die voor 4 miljard euro niet gefinancierd is en met de hervorming van de vennootschapsbelasting waarbij alleen maar cadeaus worden gegeven aan werkgevers en aandeelhouders maar die wel mee profiteren van onze wegen en infrastructuur, onze subsidies en onze goed opgeleide en productieve werknemers.

We moeten dan ook niet verwonderd zijn dat populisten en rechts-nationalisten zoals Trump, de Brexit-aanhangers in Engeland en de extreem-rechtse partijen in Europa goed scoren want door die harde liberalisering maken ze  misbruik van de angst die mensen hebben voor het verlies van hun job, voor de immigrant, voor de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen.

Daar een antwoord op vinden, is niet makkelijk. Die angst mogen we niet negeren, want dat maakt onze samenleving kapot.

Maar we mogen ook niet toelaten dat anderen die angst aanwakkeren, want ook dat maakt onze samenleving kapot. We moeten problemen benoemen maar ook oplossingen aanbieden. En deze oplossingen komen er niet door andere mensen of bevolkingsgroepen als profiteurs te aanzien want vandaag zijn de vreemdelingen daar het slachtoffer van maar nadien volgen ook de werklozen, de zieken, de sociaal zwakkeren en op het einde van de rit ook de gewone arbeider of bediende die op het einde van de maand niet rondkomt met zijn loon uit een ondergewaardeerde job die steeds minder opbrengt want de slogan “jobs, jobs, jobs” betekent ook inleveren en zwijgen. Op den duur heb je inderdaad 3 jobs nodig om rond te komen. Dat is waar de federale en Vlaamse regering mee bezig zijn, een falend rechts beleid waarbij de cadeaus voor de grote bedrijven en aandeelhouders worden doorgeschoven naar de gezinnen via hogere facturen voor onderwijs, kinderopvang, water, elektriciteit, mobiliteit, en via besparingen op gezondheidszorgen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en pensioenen. Langer werken weet je wel en hopelijk word je dan niet ziek of nog erger moet je naar een rusthuis dat niet te betalen is met een werknemerspensioen.  

Willen we dat onze kinderen en kleinkinderen aan doen ?

Want we kunnen welvaart wél eerlijk verdelen. Onze welvaartsstaat en het geloof erin moeten en kunnen we weer verstevigen in plaats van ze af te breken. We moeten investeren in mensen in plaats van ze armer te maken.

Dat is wat we in Haaltert trachten te doen en ook zullen opnemen in ons programma van de lokale verkiezingen in 2018. 

Ook in de gemeente Haaltert staat de lokale welvaart en het welzijn van de inwoners al meer dan een jaar onder druk.

Ondertussen hebben we al tweemaal gelijk gekregen van de Raad van State omdat die ook inzag dat liberalen (CL-VLD en de mandatarissen van Open & Liberaal) en CD&V niet met het belang van de inwoners en de verenigingen bezig waren maar alleen met hun eigen belang.

Op die manier zijn er tal van initiatieven en investeringen vertraagd en zijn er subsidies misgelopen maar gelukkig kan men in het laatste jaar voor de verkiezingen deze procedure van zogenaamde onbestuurbaarheid niet meer inroepen en zijn er gelukkig terug een aantal investeringen op de rails gezet.

Ondertussen werd ook het budget 2018 goedgekeurd met een aanvullende gemeentebelasting van 7,2 % zodat we opnieuw het meerjarenplan verder kunnen uitvoeren.

Het zal natuurlijk niet eenvoudig zijn om alles nog voor de verkiezingen te kunnen realiseren want we stellen vast dat de periode van blokkeren nu overgegaan is in een periode van koeioneren door de liberalen en door de CD&V die ondertussen al niet meer weet wat het onderscheid tussen oppositie en besturen is.

Maar in 2018 moeten we vooral proberen naar onze eigen partij te kijken en proberen een sterke kieslijst met een sterk programma te maken.

Want het verschil zullen we niet alleen met personen moeten maken maar ook met een sterk inhoudelijk programma waarin we de nadruk zullen leggen op publieke dienstverlening die voor iedereen toegankelijk moet zijn tegen een betaalbare prijs. Waarom bijvoorbeeld geen geld opzij zetten voor een OCMW-rusthuis waar mensen met hun pensioen van hun oude dag kunnen genieten. Tegelijkertijd moeten we verder inzetten op jeugd, sport en cultuur voor jong en oud, en natuurlijk ook op een veilige en gezonde leefomgeving met voldoende groen,  een goed georganiseerd parkeerbeleid en echte fietspaden. En waarbij we verder blijven investeren in sociale woningen.

Ook het OCMW zal vanaf 2019 ingekanteld worden in de gemeente zonder een afzonderlijke OCMW-voorzitter maar met nog een schepen voor Sociale Zaken. Ook daar zullen we nieuwe voorstellen lanceren om structurele maatregelen voor de aanpak van armoede op vlak van leefloon en huisvesting waarbij we niet de armen bestrijden maar wel degelijk de armoedeproblematiek.

We zullen in ons programma ook moeten origineel en progressief zijn en dan denk ik bijvoorbeeld aan de live streaming van de gemeenteraad waarbij iedere burger rechtstreeks via het internet zal kunnen meevolgen wat er voor hem beslist wordt. Dit is directe democratie waarbij we de burgers meer bij het beleid van de gemeente kunnen betrekken maar waarbij we natuurlijk ook de gezinnen die nog geen internet hebben moeten betrekken door via de gemeente gratis wifi ter beschikking te stellen.

Ik wil ten slotte afsluiten met jullie allen het allerbeste te wensen voor een gezond en gelukkig 2018.

Op een jaar vol solidariteit waarin politiek opnieuw over jullie welzijn en onze sociale welvaart mag gaan.

Op een jaar waarin we samen de toekomst van onze gemeente bepalen.

Geniet van een glas en van elkaar! Dank u.

Eric Houtman,
Waarnemend voorzitter