05 februari 2017

Beste kameraden, vrienden,

Vandaag 5 februari, Er is al één maand van 2017 voorbij. Zo komt het dat wij denkelijk de laatste zijn die met onze Nieuwjaarswensen. Daarom zijn ze natuurlijk ook van harte aangeboden met als voornaamste punt : Voor allen een goede gezondheid en zeer veel leuke dingen in 2017.

Daarmee bedoel ik dan ook een goede samenwerking tussen al onze afdelingen.

Als nieuwe voorzitter wil ik dan ook even terug- en vooruitblikken :

2016 heeft ons geen goede zaken gebracht  - ik citeer :

 • De elektriciteit is van 6 naar 21 % gestegen.
 • Het drinkwater gaat vanaf 1 januari 2017 naar omhoog en wij zitten bij de beste van de klas want De Watergroep is het duurste.
 • Mensen die de laatste jaren bezuinigd hebben op water worden nu gestraft
 • Begrijpen wie begrijpen kan.
 • De Brexit
 • De aanslagen te Brussel, Nice, Istanboel,  Berlijn, en op zoveel andere plaatsen in de wereld zijn zeer te betreuren.
 • We mogen zeker de onzichtbare vijand IS niet vergeten.
 • De grote aanslag te Parijs met meer dan 100 doden in de Bataclan.
 • Kortom, de dreigende terreur die alle dagen om de hoek loert en die de gemeenschap zeker in de grote steden in onveiligheid brengt.
 • Het is niet prettig dat U zich steeds op pad moet begeven met een onzeker gevoel en onder bewaking. Maar gelukkig doen onze jongens van het leger prachtig hun werk.

Wat gaat 2017 ons voorlopig brengen :

 • De abnormale verhoging van sommige geneesmiddelen
 • De verkiezingen in Frankrijk.
 • Het aantreden van President Trump in America. We hebben reeds de eerste capriolen van hem kunnen horen en bekijken op onze T.V.
 • De nieuwe hervormingen in onze scholen.
 • Het startschot van de uittreding van het Verenigd Koningrijk uit de EU.
 • Reken maar dat wij dat op economisch en financieel vlak gaan voelen.
 • Wij zijn wel de 4de handelspartner van Groot-Brittanië.

Tijdens mijn eerste jaar als voorzitter ben ik ook verkozen tot voorzitter van de GROS in onze gemeente. Samen trachten we met de ganse ploeg het lot van onze minderbedeelden in de derde en vierde wereld een steun in de rug te geven.

Een mooi voorbeeld daarvan is de opening in 2016 van het Sociaal Restaurant te Overmere. Het doet ons plezier dat we in de startfase elke maand 50 à 70 personen mochten ontvangen voor een lekkere maaltijd. Het doet ons nog meer genoegen dat er voor 2017 twee maal per maand een maaltijd aangeboden wordt. De mond aan mond reclame leert ons dat er ook mensen van buiten de gemeente aanzitten,

Ik vermeld mensen van Kalken, Laarne , Zele en Schellebelle.

Wij moeten ook aandacht besteden aan onze jongeren. Deze zullen het in de komende jaren niet gemakkelijk hebben.

 • om aangepast werk te vinden en dat te behouden.
 • Moeten zij nu een volledige loopbaan uitbouwen van 42 jaar. Als U dan berekend dat zij gemiddeld tot 23 jaar naar school moeten, kunnen zij pas in pensioen gaan op 67 jaar . Wat blijft er dan van uw leven nog over, met dien verstande dat U 67 jaar wordt.

Wij als Socialisten gaan ervoor dat de kaap van 42 jaar niet verhoogd wordt

Gelukkig denken wij als Afdeling Berlare aan onze nevenverenigingen zoals

ABVV, Bond Moyson, Samen Sterker, S plus, VFG, Linx +, Curieus en spa.

Ik wil hiermede hun Voorzitters, Besturen, Leden en Sympatisanten bedanken voor het geleverde werk in 2016.

Deze mensen zetten zich belangloos in om hun leden op Menselijk, Sociaal en  Cultureel vlak te bedienen en aangename momenten te bezorgen en te zorgen dat iedereen in zijn organisatie aan zijn trekken komt.

(Geef ze maar eens een daverend applaus)

ik wil ook mijn dank uitdrukken dat deze nevenorganisaties hun activiteiten  samen voegen en aan elkaar koppelen.

Wij zullen zeker in 2017 de ingeslagen weg verder volgen zeker met onze jaarlijkse activiteiten zoals onze 1 mei avond, de 1 mei koers, de uitdeling van de rozen aan onze ouderen enz. Op deze evenementen zijn jullie bij deze al zeker uitgenodigd.

De verenigingen Curieus en Linx + hebben al een mooi programma in elkaar gestoken voor 2017. Vraag zeker inlichtingen bij de betrokken personen.

We gaan ook stilaan beginnen denken aan de verkiezingen van 2018. We gaan dan ook op zoek naar nieuwe en jonge kandidaten om op onze verkiezingslijst te staan.

We moeten werken aan vernieuwing van onze groep. Jonge mensen zijn het bestuur van morgen. Ik wil dan ook de bestaande ploeg hatelijk danken voor hun inzet en vertrouwen.

Samen, met jong en oud, kunnen we van Groot Berlare iets mooi maken.

Ik wens u allen nog een prettige voortzetting, Geniet van de hapjes en drankjes,

Dank voor uw aandacht.

Ik geef nu het woord aan onze Schepen Wim Arbijn voor een deskundige uitleg over het regionaal gebeuren in onze Gemeente.