Gentenirs en bezoekers, goeie morgen allemaal!

Ik wens u allemaal een gezond en gelukkig nieuwjaar - ook namens al mijn collega’s uit het college en de gemeenteraad. Ik schreef het al in mijn nieuwjaarsboodschap in ons Stadsmagazine: 2018 wordt een heel bijzonder jaar.

100 jaar geleden werd er, op dit moment van het jaar, nog hard gevochten in West-Europa, maar op 11 november was de gruwelijke Eerste Wereldoorlog eindelijk afgelopen. We herdenken dat nog elk jaar, zoals het hoort, maar in 2018 moét het iets meer zijn. Onder het motto ‘Strijd mee voor vrede’ hebben de Stad Gent en een resem partnerorganisaties een heel jaar lang activiteiten gepland, die alles te maken hebben met oorlog en vrede. Opdat we niet zouden vergeten dat een oorlog alleen verliezers kent. Opdat we niet zouden vergeten dat respectvol samenleven van iedereen een inspanning vergt.

We hebben in Gent altijd veel aandacht besteed aan de kracht van herdenken; aan de wijze lessen die de geschiedenis ons leert. Ik hoop dat dat nog lang zo blijft.

Maar we gaan natuurlijk ook feesten dit jaar, want ook dát moet je een Gentenaar niet leren natuurlijk.

De hele maand januari is traditioneel de tijd van de nieuwjaarsrecepties. Aan het eind van de maand komt daar nog een klein feestje bovenop: ons ‘Lichtfestival’, geen 4 dagen maar 5 dit keer. Wie er al eerder bij was weet dat hij dat niet mag missen! Vijf dagen lang de mooiste lichtsculpturen en de meest spectaculaire installaties, gratis te zien in de stad. Het is niet uniek, maar het is wél iets waar veel steden (zeker in ons land) Gent om benijden… Gaat dat dus vooral zién.

Dames en heren, in Gent zijn we gewoon om de dingen samen te doen, denk aan Wijk aan Zet, en het Burgerbudget, en de vele tijdelijke invullingen, enzovoort. Daar komen ze van overal naar kijken, uit heel Europa. En ook de Europese Unie zélf kan daar veel van leren. We hebben veel te danken aan Europa. Dankzij Europa kunnen we onze kinderen vlot in het buitenland laten studeren, en kunnen we op reis met de euro betalen.

Maar Europa staat ook voor grote uitdagingen – uitdagingen die ze alléén kan aanpakken samen met haar steden en stedelingen. Ook dát gaan we duidelijk maken aan Europa. In de ganse maand mei gaan we allerlei acties opzetten rond democratie – niet alleen in onze stad. Gent is voorzitter van EUROCITIES, en ik heb mijn collega-burgemeesters uit 140 steden bereid gevonden om mee te werken. We gaan dus met zo’n 140 miljoen Europeanen zijn, om de kracht van samenwerken in diversiteit te tonen; in wederzijds respect, en met zorg voor solidariteit. Er zal hier van alles gebeuren, in de open lucht en in onze talrijke mooie Gentse cultuurhuizen van cultuur en creatieve plekken.

Daar zal u de komende weken nog over horen, we zijn dat volop aan het voorbereiden.

En dan, twee maanden later, wordt het nóg zotter.

Onze Gentse Feesten zijn wél uniek, en ze zijn bovendien dit jaar aan hun 175ste editie toe. In 1843 waren ze nog bedoeld om de arbeiders niet te veel en te lang van hun werk te houden. Vandaag zijn de Gentse Feesten onze grootste trots. Wat hiér kan – 10 dagen lang het stadscentrum op zijn kop voor gratis feest en cultuur – dat kan op maar een paar andere plekken in de wereld.

Wij kunnen dat, Gentenaars! Koester ze alstublieft, onze feesten.

De editie van dit jaar wordt sowieso speciaal, omwille van die bijzondere verjaardag. Ik ga nog niks verklappen, alleen dit al: wie er in 1843 al bij was, die mag mij mailen – die gaan we mee huldigen tijdens de openingsavond…

Dames en heren, voor mij persoonlijk is 2018 natuurlijk óók een speciaal jaar.

Het is de laatste keer dat ik u hier, tijdens deze receptie, als burgemeester nieuwjaar wens. Ik kan u zeggen: ’t is nog altijd met evenveel plezier als de eerste keer, 11 jaar geleden. Dit is dus een afscheid, dat éigenlijk geen afscheid is, want ik blijf nog een jaar hard werken voor Gent, en voor u allemaal. Daar heeft u immers recht op: burgemeester, dat ben je elke dag van de week, 24 uur op 24.

Toch dank ik u nú al: ik heb u altijd bijzonder graag gediend!

Dat doet mij denken aan de woorden van mijn vriend en collega Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam, die in oktober vorig jaar helaas veel te jong stierf. Hij bleef tot zijn laatste dag bezorgd om zijn stad en haar inwoners, zoals een echte burgervader - een voorbeeld voor vele anderen. Zelfs op zijn sterfbed schreef hij nog een brief aan de Amsterdammers. ‘Lieve bewoners’, schreef hij, ‘draag zorg voor elkaar’.

Laat dat ook, hier en nu, mijn boodschap zijn aan ú, lieve Gentenaars.

Draag zorg voor uw buurt, zoals u altijd hebt gedaan. Draag zorg voor onze stad, die we altijd samen hebben gemaakt. Draag zorg voor elkaar en laat u niet meeslepen in de polarisatie van onze samenleving.

Geniet van de receptie en pak elkaar nog maar eens goed vast!

Dank u wel.