Toespraak Paul Dierycx – Lijsstrekker sp.a Torhout

Nieuwjaarsreceptie spa. Torhout – 13 januari 2018

Kameraden, Beste vrienden,

Hoe geloofwaardig is politiek vandaag nog?

Als een Trump president kan worden in Amerika en hij door zijn Tweets en onbegrijpelijke beslissingen de wereld steeds opnieuw misleidt,

de Noord -Koreanen enkel nog rakketten lanceren,

een paar charlatans in Afrika en Azië hun bevolking uitbuiten,

het Europees beleid onbegrijpelijk en wellicht nog lange tijd verlamd wordt  door de Brexit onderhandelingen,

Onze regeringen van MR, Open-VLD, CD&V en vooral met NV.A’ers constant een goed nieuws show opvoeren, terwijl in de realiteit er een financieell beleid gevoerd wordt waardoor we straks wellicht onder curatele staan van Europa. Een financieel  beleid dat er enkel op gericht is – door systematische “misrekeningen van vele 10-tallen miljoenen” – tekorten te creëren, die dan de aanleidingen moeten zijn om te stellen dat er moet bespaard worden in de sociale zekerheid. Onze sociale zekerheid vrienden, die ze kost wat kost willen vernietigen.

Theo Franken maar blijft liegen in het Parlement. De NV.A gunt nu ook de oudere en soms wat dementerende bejaarden geen nieuwe knie- of heuprothese meer. Een schande is dat!

Pfizer stopt met hun onderzoeken rond alzheimer omdat het niet genoeg zou opbrengen, iets waar de politiek geen woord over rept. Opnieuw een schande is dat!

Dan is het duidelijk dat politiek zeker niet altijd en overal geloofwaardig is vandaag.

Dat kan zo niet verder en we kijken dan ook uit naar de Federale en Vlaamse verkiezingen van 2019, waar wij hopen opnieuw met socialisten in de regeringen een ander beleid voor alle mensen te kunnen voeren.

Om dan de weg richting Torhout te nemen, toch nog de frappante vaststelling dat onze jonge kinderen steeds minder begrijpend kunnen lezen, het directie- en lerarenkorps steeds maar luider mort terwijl Hilde Crevits als minister van onderwijs net 100 miljoen extra op tafel heeft gelegd voor dit departement.

Zo, we zijn eindelijk in Torhout geraakt, en we gaan het vandaag enkel over ons, socialisten hebben en (nog) niet over de anderen.

Ook tijdens de komende verkiezingscampagne zullen we voornamelijk over onszelf spreken. Uitgaan van onze eigen waarden en prioriteiten en zeggen hoe wij de zaken zien en wat wij voor onze Torhoutse mensen willen betekenen.

Natuurlijk zal de stadskernvernieuwing een thema zijn, een thema dat wij zeker steunen met de hoop Torhout wat meer op de toeristische kaart te zetten, maar in de eerste plaats aangenamer te maken om te winkelen, om te vertoeven en te kuieren voor onze inwoners. De eerste plannen zien er alvast veelbelovend uit.

Een voorwaarde, dit blijf ik steeds weer herhalen in de Gemeenteraad en de stuurgroep,  is het gegeven dat wij wel onze steun geven aan de nodige kosten voor de studies en ontwerpen, onder voorwaarde dat er dan ook voldoende centen zullen zijn voor een degelijke uitvoering en het niet blijft bij  loze verkiezingsbeloften door dan hier en daar een lapje te leggen.

Wij zullen evenwel als socialisten nog meer aandacht geven aan onze eigen thema’s.Thema’s die ons in de eerste plaats zeer nauw aan het hart liggen en goed zijn voor alle mensen maar in het bijzonder voor diegene die het wat moeilijker hebben!

Zo hebben wij in de Gemeenteraad van december een lokale taks-shift voorgesteld. Wij willen de gemeentebelastingen – nu 8% - gevoelig naar omlaag en de opcentiemen kunnen wat ons betreft wat stijgen. Voorwaarde is wel dat het gemiddeld gezin zonder eigen woning of met één eigen woning minder betaalt, terwijl de groot-huizenbezitters beduidend meer moeten betalen. Dat zijn pas eerlijkere belastingen en we kijken vol verwachting uit wat de CD&V hiermee zal willen doen.

Recent kwamen we nog prominent in het nieuws in De Weekbode met onze vraag aan onze Torhoutse apothekers om uit het huidige Geowacht systeem te stappen en opnieuw een volwaardige wachtdienst te hebben in Torhout.

Ook waakt Ine, samen met Eddy en Freddy in het OCMW over de prijs/ kwaliteit verhouding in het Woonzorgcentrum. We zullen dit blijven doen spijts de dreiging van NV.A en CD&V om de prijzen te laten stijgen.

Onze campagne bouwen we dus verder op rond de kernwoorden Sociaal – Duurzaam – en Nabij.

We hebben deze onderwerpen reeds in een programma van meer dan 40 bladzijden volledig uitgewerkt en zullen dit op de gepaste tijd en via de gepaste kanalen kenbaar maken. Niet te vroeg en dus nu nog niet, want dan lopen de andere partijen - zoals in het verleden - weer weg met onze voorstellen.

Wat de lijstvorming betreft hebben we – zoals door Danny gezegd - als partij zeker lessen getrokken uit het verleden en beseffen we dat het niet meer wenselijk is om alle aandacht op één persoon te leggen die dan plots van het politieke toneel verdwijnt, maar dat we meer in de breedte, als team moeten werken.

We hebben gekozen om alleen als sp.a, dus zonder Groen, op te komen om onze handen volledig vrij te houden met de bedoeling in te breken in het stadsbestuur. Onze stad mee helpen besturen is meer dan ooit onze betrachting!

Het partijbestuur heeft mij, na meer dan 40 jaar voornamelijk achter de schermen te werken, gevraagd om de lijst aan te voeren.

Ik heb dit aanvaard vrienden, vooral omdat ik door mijn ervaring in het beroepsleven, de goede contacten met de CD&V - meerderheid van de laatste jaren als fractieleider in de gemeenteraad en het feit dat ik nu volop de tijd, de goesting en zeker de ambitie heb om dit in de volgende legislatuur verder te zetten. Dit enkel in het belang van onze partij en onze Torhoutse mensen.

Net voor kerstmis hebben we dan ook de kop en de staart van de lijst voorgesteld via de pers. Een keuze voor duidelijkheid!

Met Ine Debruyne, 29 jaar op de 2e plaats kiezen wij voor een gedreven jonge dame met een gezin met 3 kindjes en die werkt binnen het ABVV.

Met Nick Mouton, 40 jaar op de 3e plaats kiezen wij voor een vrij nieuw gezicht in Torhout, maar met al veel ervaring in de politiek, eveneens met een gezin met 3 kindjes en die als jurist werkt als coördinator voor juridische opleidingen.

Nick zal voor ons ook op de provincielijst staan. Deze lijst wordt in februari bekendgemaakt.

Met Martine Vanwalleghem kiezen wij voor de bekendheid als verantwoordelijke van Bond Moyson in Torhout en de politieke ervaring als ocmw- en gemeenteraadslid als lijstduwer.

De lijstvorming is nu reeds zeer goed opgeschoten, maar goede kandidaten blijven welkom. We zullen verdere namen binnenkort ook stelselmatig beginnen voorstellen. Alle huidige mandatarissen zullen opnieuw kandidaat zijn maar ook héél wat nieuwe mensen komen erbij.

We zullen dus een goede mix aan kandidaten hebben, ook jongeren.

Dit is zeker niet evident als men weet dat een recente studie uitwees dat 2 op de 3 jongeren van 16 jaar, zelfs de naam van de burgemeester van zijn gemeente niet kent en dus o zo ver van de politiek staat.

De campagne zal onder impuls en de leiding van onze voorzitter ook op een andere manier verlopen. Danny heeft er terecht voor gekozen om meer in te zetten op de pré-campagne, nu reeds met onze postfietsen en vanaf het voorjaar met onze thema’s op de tuinborden en natuurlijk ook via de sociale media. 

Voilà kameraden, beste vrienden, ik heb jullie vandaag een eerste stand van zaken kunnen geven over hetgeen wij elke dag doen, over ons programma, de lijstvorming en de campagne voor de komende, en voor ons socialisten zeer belangrijke verkiezingen, op 14 oktober.

We kijken er zeker positief tegen aan en zijn er zeker van dat we jullie steun volop zullen krijgen!

Tenslotte wens ik jullie eveneens een gelukkig en gezond maar vooral strijdbaar 2018 toe!

Santé op 2018, op sp.a, en op een schitterend verkiezingsresultaat!!!

Dank u

Paul Dieryckx

13/1/2018