Beste Lintenaar,

Lint is een kleine gemeente. Maar ook kleine gemeenten hebben nood aan een hedendaags bestuur. We zijn in 2015, voor kleingeestige dorpspolitiek is er al lang geen plaats meer. Sinds 2013 maakt sp.a in Lint deel uit van de bestuursmeerderheid. En vanaf dag één hebben we de keuze gemaakt: luisteren naar de inwoners, werken aan de dossiers, erover van gedachten wisselen, en dan verantwoord beslissen. De helihavenstory is daarvan een voorbeeld. Zo doen wij dat, en zo gaan we dat ook de volgende jaren doen.

Ik wens u een prettig en gezond 2015.

Erwin Madereel
Voorzitter sp.a Lint