Vraag raadslid Sanne Alexander:  

Wat is de aanpak voor gemeentelijke nieuwjaarsreceptie 2019 ? 

Antwoord Schepen Evi Wuytack:  

Dinsdag 27/2 evalueren we met de aanwezige verenigingen en het Gemeentelijk Feestcomité.  Tot op heden wordt er nog niets veranderd aan de formule (3e zondag van januari en 2u receptie en 2 gratis drankbonnen). Mochten er andere ideeën zijn, zijn jullie steeds welkom in het Gemeentelijk Feestcomité.

Vraag raadslid Etienne Fermont: Brede groei van struiken/ bomen  langs bepaalde (landbouw)wegen .

Verscheidene landbouwers/loonwerkers hebben er reeds bij herhaling op gewezen dat langsheen bepaalde wegen zoals de Brandstraat en Papdijk (gedeelte voorbij de bloemisterij De Waele), de begroeiing van struiken en bomen ver over de rijbaan hangt. Voor de gewone auto's is er meestal geen hinder, maar voor de bredere voertuigen van landbouwers vormt die overhangende begroeiing wel een probleem (o.a. spiegels die worden stuk gereden). Kan de gemeente de eigenaars contacteren opdat er aandacht zou worden besteed aan de begroeiing langs die wegen, zodat er voldoende ruimte is voor de landbouwers om met hun tractoren en voertuigen vlot te kunnen passeren? (Vermoedelijk zijn er nog elders op de gemeenten wegen waar dit probleem zich ook voordoet.)

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

In 2015 zijn een hele reeks eigenaars aangeschreven en ook de uitvoering gecontroleerd, maar het is echt een heel werk om dit bij te houden. Op heden, zoals nog vorige week, worden er brieven gestuurd indien er ‘acute’ problemen worden vastgesteld.

De opvolging is nog een probleem maar zal mogelijks verbeteren met de pas aangestelde handhavingsambtenaar. Het is ook moeilijk iemand te verplichten aangezien er weinig of geen sancties tegenover staan.

Indien er ergens problemen zijn,  gelieve deze te melden aan de technische dienst die er zeker gevolg zal aan geven.

Vraag raadslid Etienne Fermont: Molenstraat te Zelzate (verbindingsweg tussen Oudenburgse Sluis en Nederland).

Een tweetal jaar geleden werd een vraag gesteld i.v.m. de zeer slechte toestand van de verbindingsweg tussen Oudenburgse Sluis (B) en de Molenstraat (NL). Wachtebeke heeft toen contact opgenomen met de gemeente Zelzate, aangezien dit stuk Zelzaats grondgebied is. Het antwoord van Zelzate luidde ongeveer als volgt: "dit stuk weg vormt het minste van onze zorgen". We hebben duidelijk gemerkt dat het inderdaad zo is, want de toestand is nog steeds abominabel. Zou het college nog eens willen aandringen bij de gemeente Zelzate om deze veel door Wachtebekenaren gebruikte weg te verbeteren en geregeld te onderhouden?

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

We hebben contact opgenomen met de collega’s van Zelzate en er werd ons toegezegd dat de herstelling van het betreffende wegdek besproken zal worden tijdens één van de komende collegevergaderingen.