Nijs Piping BVBA is gespecialiseerd in het fabriceren van inox leidingen en constructies hield op zaterdag 9 september 2017 opening van zijn nieuwe bedrijfsvestiging in de KMO-zone langs de Craenenbroekstraat in Glabbeek, in aanwezigheid van het gemeentebestuur.

Nijs Piping opent nieuwe bedrijfsvestiging in KMO-zone Glabbeek

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Eind augustus 2016 kreeg het bedrijf een bouwvergunning voor de bouw van deze nieuwe bedrijfsvestiging dat nu een jaar later de deuren opent. Het dossier liep enige vertraging op door een trage weg die door het perceel liep, ondanks er vroeger ook al een bedrijfsgebouw op hetzelfde perceel stond. De eigenaar bekwam met hulp van de gemeente de afschaffing van deze trage weg die al jaren in ongebruik was. Dit nieuwe bedrijfsgebouw staat op de vroegere locatie van het afgebrande bedrijf van de firma Ladang.”

Schepen van lokale economie Johnny Reweghs (sp.a): “De KMO-zone langs de Craenenbroekstraat in Glabbeek is momenteel in volle ontwikkeling en duidelijk in trek bij heel wat bedrijven. Ook de firma Nelis uit Glabbeek bouwt er momenteel hun nieuwe bedrijfsvestiging en momenteel leggen we de laatste hand aan de ontwikkeling van nieuwe KMO-gronden aan de andere zijde van de straat, waar op korte termijn nog eens een tiental nieuwe bedrijven zich kunnen komen vestigen.”