De Ninoofse gemeenteraad besliste om voorstel van schepen voor integratie Katie Coppens (sp.a) om meer in te zetten op een sterk onthaalbeleid voor nieuwkomers in onze stad. Zo versterken we de integratie in Ninove.

Schepen van integratie Katie Coppens: "Wie legaal in ons land verblijft kan zich vestigen binnen ons land waar hij wil.  Gemeenten dienen dan ook het toenemende fenomeen dat mensen van buiten Vlaanderen zich in Ninove komen vestigen in goede banen te leiden. Voorheen schreven zij zich in op het stadhuis in het bevolkings- of vreemdelingenregister en verdwenen zij van de radar. Vanaf 1.01.2017 zal een screener een onthaalgesprek hebben om de interesses en noden van de nieuwkomers te achterhalen. Hun nood aan werk, kinderopvang, Nederlandse les, sport, cultuur,... ontdekken. Verder zullen twee toeleiders ingeschakeld worden die samen met deze nieuwkomers, die dikwijls de Nederlandse taal niet van hun eerste dag in Vlaanderen machtig kunnen zijn,  langs gaan naar de VDAB, interimkantoren, kinderopvang enzovoort om zich in te schrijven en deze nieuwkomers wegwijs te maken. 

Alles op zijn beloop laten kan niet de bedoeling zijn.  De koe bij de horens vatten en actief met deze mensen aan de slag gaan naar tewerkstelling, Nederlandse les, ook hun deelname aan cultuur en sport , verhoogt hun integratie en de activering van deze nieuwkomers in onze maatschappij. Van iedereen mag verwacht worden dat zij maximaal aan onze maatschappij deelnemen. 

Deze nieuwkomers moeten dus niet meer zelf op zoek gaan naar advies en plaatsen waar ze zich moeten gaan aanbieden. Ze krijgen meteen alle informatie op het stadhuis bij hun inschrijving. Vervolgens gaat een toeleider van de stad met hen mee naar de werkgever/vdab/interimkantoor/ kinderopvang/school/... tot onmiddellijke inschrijving en mededeling op welke dagen / uren ze moeten aanwezig zijn. 

Hierdoor wordt in een eerste belangrijke fase de taaldrempel of taalexcuus weggenomen. De nieuwkomer die nog geen Nederlandse taal kent bij zijn inschrijving in Vlaanderen en de instantie waar moet ingeschreven worden die enkel Nederlands mag praten volgens de taalwetgeving vormt een enorme barriere. De toeleider is brugfiguur die deze barriere wegneemt."