“Reeds jaren klaag ik met regelmaat van de klok de schuldproblematiek van de NMBS aan. Soms wordt er een hoorzitting georganiseerd, soms krijg ik zelfs geen antwoord. Blijkbaar denken sommigen dat de NMBS niet failliet kan gaan, maar dat dachten ze  van SABENA ook,” aldus sp.a-Kamerlid David Geerts.

Vandaag konden we in de Franstalige media lezen dat de schuldsituatie van de NMBS 4 miljard euro zal bedragen in 2013. Grotendeels is de schuld toe te schrijven aan de commerciële activiteiten, dus cargo, en het ABX-avontuur van Schouppe. Helaas is nu ook het binnenlands vervoer verlieslatend.

David Geerts: “Volgens mij is het schuldprobleem op te lossen. Maak opnieuw één iemand verantwoordelijk voor de spoorwegen. De argumenten dat dit tegen de Europese regelgeving is,  lappen ze in Duitsland reed lang aan hun laars. Ook de Fransen zullen waarschijnlijk opnieuw voor een geïntegreerde structuur kiezen. Bovendien hebben de Zwitsers, de referentie wat spoorwegen betreft, één spoorbedrijf. Vervolgens dient er verstandig gerationaliseerd te worden. Men moet stoppen met openbare middelen te besteden aan commerciële activiteiten. De belastingbetaler mag geen twee maal opdraaien.”

De schuld dient dus tijdelijk geïsoleerd te worden. Want indien men ze toewijst aan bijvoorbeeld de operator, dan zal deze morgen failliet zijn.

Door met één bedrijf te werken zullen ook de overheadkosten enorm dalen en kan men één iemand verantwoordelijk maken. Dus gedaan met de paraplupolitiek.

“Minister Magnette heeft dan wel passioneel een structuur met twee verdedigd, maar als hij niet snel met een plan komt om de schuld af te lossen, dan wordt het structuurdebat overbodig. De NMBS zal dan immers alleen maar geschiedenis zijn,” aldus Geerts.