“De voorbije jaren hebben we de NMBS en de reizigersorganisaties vaak naast elkaar zien praten”, zegt Kamerlid David Geerts. “Meer dan eens waren het dovemansgesprekken. Vandaag is er nog altijd maar weinig beterschap te merken. Er is een te grote afstand tussen de NMBS en de reizigersorganisaties. Dat blijkt nog maar eens uit de bitsige discussie die beide partijen momenteel houden over de reistijden.”

Volgens Geerts is het dan ook nodig om de reizigers beter te betrekken bij het NMBS-beleid. “De trein is er tenslotte voor de reizigers. Niet omgekeerd. Nu dringt de NMBS zijn, soms erg technische, logica nog al te vaak op. Als we de spoorwegen beter willen maken, moeten ze meer luisteren naar de wensen van de reizigers.”

Om dat mogelijk te maken, heeft David Geerts voorgesteld om reizigersorganisaties een duidelijke stem te geven tegenover overheid en spoorwegondernemingen. In zijn voorstel krijgt het Raadgevend Comité van de Treinreizigers een duidelijkere rol en wordt het verder geprofessionaliseerd.

“Op dit moment kan de NMBS het Raadgevend Comité al consulteren maar het spoorbedrijf is te weinig gebonden door deze adviezen. Daarom moet er echte inspraak georganiseerd worden. De NMBS moet de dialoog aangaan met zijn reizigers. Zo zou het goed zijn dat bij nieuwe dienstregelingen vooraf wordt overlegd met de reizigers. Dit vermijdt dat daarna een spelletje welles-nietes gespeeld wordt tussen de NMBS en TreinTramBus. Bovendien opent het ook de weg naar een betere, gedeelde mobiliteit.”