Later kwam hij aan de gemeenteraad vertellen dat hij vernomen had dat de firma Talboom in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal met een studie bezig was maar dat we niet ongerust moesten zijn tot de effectieve bouwaanvragen op tafel zouden liggen. Een echt teken van goed bestuur kan je dit niet noemen.

Dat een gemeentebestuur niet zou betrokken worden bij een studie die plaats vindt in een wijk met beschermd gebied lijkt ons ongeloofwaardig. Dat projectontwikkelaars hier grote vrijheid krijgen is niet verwonderlijk de laatste jaren met de grootspraak van bepaalde schepen die bouwen aan het water als een goudklompje ziet.

BOOM één is voorstander van een verdere ontwikkeling van de wijk Noeveren maar alleen in harmonie met het huidig beschermd gebied en in samenspraak met de inwoners.

Draagvlak zoeken zijn geen holle woorden en zeker geen betonstructuur om hoogbouw te plaatsten al vermoeden we dat bepaalde beleidsmakers dit wel zo zien.

Met onze fractie van BOOM één blijven we aandringen op klaarheid en overleg met de bewoners van deze wijk.

Aan de burgemeester vragen we nogmaals om alle inwoners het respect en de inspraak te geven die ze verdienen.