Gemeentebestuur hult zich in stilzwijgen

Burgemeester Baert (N-VA) en zijn schepen voor Ruimtelijke Ordening Dany Bosteels (Open VLD) geven niet thuis. Op de gemeenteraad van oktober werd door wijkbewoners een pamflet rondgedeeld. De enige reactie van het Schepencollege hierop was een juridische uitleg over de ‘neutraliteit’ van het gemeentebestuur. Er was op dat moment (nog) geen bouwaanvraag binnengekomen “en daarom kon de burgemeester niet anders dan zich neutraal opstellen” (sic).

Het hele gebied wordt nochtans beschermd door een beschermingsbesluit van de Vlaamse overheid (Beschermd Dorpsgezicht Noeveren). Dat alleen zou voor de burgemeester voldoende aanleiding moeten zijn om de inwoners en de wijk in bescherming te nemen.

BOOM één Raadslid Lydie Smits : “Op die bewuste gemeenteraad wist het hele Schepencollege met de Burgemeester op kop zogenaamd niets over de plannen van Talboom en Waterwegen en Zeekanaal. Er waren ter zake nog geen contacten geweest. Vreemd als je weet dat Talboom zowat de huisleverancier is van alle studies, onderzoeksopdrachten, bestekken, … van het huidige bestuur!”

We keken het even na : alleen al in 2016 kreeg Talboom  minstens tien opdrachten. Dat is zowat één per maand.

Dat er vooraf geen contacten zijn geweest over de geplande ontwikkelingen in Noeveren tussen Talboom en het schepencollege klinkt dus héél ongeloofwaardig.

Wijkraad en buurtbewoners met kluitje in het riet gestuurd

Burgemeester Baert verklaarde daar op 29 november nogmaals dat het gemeentebestuur pas heel recent op de hoogte werd gesteld van de plannen van Talboom en W&Z. Aan de projectontwikkelaar gaf hij de boodschap dat ze eerst moest zorgen voor ‘voldoende draagvlak’ in de wijk. Geen enkele reden tot paniek dus. Dat werd trouwens nog eens bevestigd door de voorzitter van de wijkraad, die een constructief gesprek had gehad met W&Z.

Drie dagen na deze wijkraad (op vrijdag 2 december) hebben verontruste buurtbewoners een bulldozer tegen gehouden die begonnen was met het nivelleren van het terrein en het platrijden van struiken en groen!

De chauffeur werkte naar eigen zeggen in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal. Hoe rijmt dat met de sussende uitspraken van Baert op de wijkraad?

Patrick Marnef : “BOOM één vraagt dat Baert de Noeverenaren correct informeert. Ofwel weten ze écht niet wat er aan de hand is in Noeveren, en dat zou heel erg zijn, ofwel zijn ze perfect op de hoogte en hebben ze de wijkraad wat voorgelogen.”

BOOM één pleit voor open en constructief overleg, zonder geheime immobiliën-agenda’s

Noeveren is beschermd gebied. Noeveren is een apart en eigenzinnig pareltje aan de Rupel, met een heel eigen sfeer en een heel eigen mentaliteit.

BOOM één pleit niét voor een ‘Bokrijk aan de Rupel’. Mensen die initiatief willen nemen, vernieuwing willen brengen in de wijk moeten daartoe de kans krijgen. Als het beschermingsbesluit gerespecteerd blijft en buurtbewoners en overheid in een open dialoog treden, is veel mogelijk in Noeveren. Maar niet alles! Grote projectontwikkelaars en grondeigenaren moeten zich daar ook naar schikken. De macht van het grote geld botst hier met de woonkwaliteit van de Noeverenaren. En de wijkbewoners hebben alle recht op duidelijke en eerlijke informatie.