Anders gaan consumeren, maar hoe? Het is een belangrijk vraagstuk in een tijd waarin consumeren herleid werd van ‘net nieuw’ tot ‘net niet stuk’. Thomas Rau kiest voor een nieuw economisch model waarin enkel prestaties tellen en geen eigendom meer bestaat. Hij stond aan de wieg van het concept 'Pay per Lux', waarbij geen lampen meer worden verkocht maar verlichting als dienst wordt  aangeboden. Met een witgoedfabrikant en een woningcorporatie biedt hij de meest energiezuinige wasmachines en koelkasten op prestatiebasis aan sociale huurders aan. Hij refereert hiervoor aan de luchtvaart, waar passagiers enkel betalen voor de vlucht en geen eigenaar worden van een vliegtuig. We evolueren van verbruikers naar gebruikers. We kopen straks geen lampen meer, enkel nog lichturen. We kopen geen wasmachines, maar betalen enkel wasbeurten. De producent blijft eigenaar en leent zijn producten/grondstoffen tijdelijk uit aan de gebruiker. Hiermee stelt Rau het 'Turntoo-principe' voor als een alternatief voor cradle-to-cradle.

Bij zijn woorden voegt hij ook daden; met zijn architectenbureau RAU heeft hij diverse innovaties en nieuwe standaarden opgezet op het gebied van CO2-neutraal, energieneutraal en energiepositief bouwen en recentelijk ook voor de circulaire architectuur.

Na afloop van zijn presentatie voor een volle Roma in Borgerhout, ging Rau in de sofa in gesprek met twee ondernemers: Christ'l Joris (CEO Etap Lighting – toonaangevend in lichtoplossingen) en Peter Garre (CEO Bopro – Duurzame projectontwikkeling). De moderatie was in de deskundige handen van Lien Van de Kelder.

De avond met Thomas Rau was een initiatief van Curieus Antwerpen, het Vermeylenfonds en Brood en Rozen vzw. In samenwerking met De Roma