De bewoners van Keizer Karelstraat in de sociale woonwijk De Vesten in Melsele verzetten zich onlangs massaal tegen een vergunningsaanvraag voor een handel in wapens en munitie. De buurtbewoners startten een petitie en toonden hun ongenoegen via de pers. Het openbaar onderzoek liep tot 18 oktober. Groen-sp.a raadslid Benali vroeg of er bezwaren waren binnengekomen bij de milieudienst en of het college van burgemeester en schepenen al een beslissing had genomen over de aanvraag.

De burgemeester antwoordde dat het dossier nog niet behandeld werd op het college. De milieudienst moet het advies nog maken. Er waren wel verschillende bezwaren binnengekomen bij de milieudienst. De beslissing van het college is voor één van de komende weken. Raadslid Benali gaf het college in ieder geval mee dat Groen-sp.a geen voorstander is van zo’n handelszaak op die plek. Het creëert een onveilige situatie in een sociale woonwijk met veel gezinnen met kinderen.

Raadslid Benali vroeg tevens op de gemeenteraad of het klopt dat een handelszaak in die straat volgens de verkavelingsvergunning eigenlijk niet mag. Maar Ann Cools, de voorzitter van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting in Beveren, ontkende dit. Huurders van de sociale woningen mogen inderdaad geen handel starten in de huurwoning. Maar voor de eigenaars van gekochte huizen bestaan er geen zulke regels.