De opleiding verpleegkunde werd verlengd en hervormd. Een belangrijk element in de vernieuwde opleiding zijn de contractstages, die voor het eerst moeten plaatsvinden in het academiejaar 2019-2020. De stages worden nu vorm gegeven in overleg met de opleidingen zelf, het werkveld en de studenten. Dat proces moest leiden tot een 'white paper' die op 14 mei aan de ministers van Onderwijs en Welzijn overhandigd zou worden. 

De white paper is nog niet definitief, maar een aantal krachtlijnen konden in het parlement wel al meegegeven worden. Men pleit onder andere voor een structureel overleg tussen onderwijs en het werkveld over de stages en voor middelen om een kwaliteitsvolle begeleiding te voorzien. Studenten zijn zelf niet meteen vragende partij om een soort loon te krijgen. Wel vragen ze een compensatie van de onkosten die ze moeten maken om de stage te lopen, zoals werkkledij, vervoer,...

Er blijven toch nog een aantal vragen over die in de white paper uitgeklaard zouden moeten worden, onder andere de vraag of studenten tijdens die contractstage ook bepaalde rechten opbouwen. Door de verlening van de opleiding gaan ze immers pas later aan de slag en bouwen ze later rechten op. 

Lees het volledige verslag hier.