Marleen Temmerman: "De bestrijding van HIV/AIDS is een van de acht millenniumdoelen van de Verenigde Naties, en in het jaar 2000 werd in de 6de Millenniumdoelstelling gehoopt dat "Vóór 2015 de verspreiding van HIV/AIDS, malaria en andere grote ziektes stopgezet en teruggedrongen zou zijn." Uitgeroeid nog niet, maar wel al een stukje teruggedrongen zoals blijkt uit de volgende cijfers: 1. Meer dan 39 miljoen mensen in de wereld zijn geïnfecteerd met het HIV virus en elke zeven seconden komt daar iemand bij wat uiteraard nog steeds veel te veel is. Toch is dat een stuk minder dan 10 jaar geleden: in 2002 bv kwamen er wereldwijd 3,3 miljoen nieuwe HIV infecties bij, beduidend meer dan in 2012 toen 2,3 miljoen mensen HIV opliepen. In Belgie zien we eigenlijk een status quo met iets over de 1100 nieuwe infecties in 2013, ongeveer 3 per dag. 2. Sinds het begin van de epidemie zijn meer dan 25 miljoen mensen aan AIDS overleden, ook nu sterven elke dag 8.000 mensen aan AIDS en raken duizenden kinderen hun ouders kwijt. Toch hebben we ook hier goed nieuws want in 2005 overleden 2,3 miljoen mensen aan AIDS, beduidend meer dan in 2012 (1,7 miljoen), mede als gevolg van betere en vroegere opsporing en behandeling. 3. Meer dan 90% van de mensen met HIV leeft in ontwikkelingslanden. Zuidelijk Afrika is het zwaarst getroffen, maar ook in Oost-Europa, de Cariben en Azië neemt de AIDSepidemie ernstige vormen aan. HIV treft vooral jongeren en vooral jonge vrouwen die beduidend meer geinfecteerd zijn dan jongens in dezelfde leeftijdscategorie. Terwijl in de jaren 80 het profiel van een AIDS patient mannelijk was, homoseksueel, blank en tussen 25 en 50 jaar oud, is nu de meest getroffen groep wereldwijd jonge Afrikaanse meisjes, besmet via heteroseksueel contact. In Belgie zien we 2 duidelijke risicogroepen zijnde Afrikaanse migranten en hun contacten, en homoseksuele mannen, 2 groepen waarvoor bijzondere aandacht nodig is." "Elk jaar is er ook een specifiek thema voor Wereldaidsdag, bepaald door de World AIDS Campaign, een internationale coalitie van HIV and AIDS groepen en netwerken", gaat Temmerman verder. "Van 2011 tot 2015 is het motto 'Getting to zero'. Voor dit jaar heeft UNAIDS, het agentschap binnen de Verenigde Naties dat de strijd tegen HIV/AIDS coördineert als thema 'closing the gap', genomen om te ijveren naar preventie maar ook vroege opsporing en behandeling voor allen, waar ook ter wereld. Want ondanks de relatief snelle vooruitgang op wetenschappelijk vlak leidend tot betaalbare screeningstesten en behandeling met HIV remmers, ook voor mensen in de derde wereld, is er nog heel wat ongelijkheid tussen landen, en tussen groepen in de maatschappij in een zelfde land. En het zijn dikwijls net de meest kwetsbare mensen, denken we maar aan adolescente meisjes, die het minst toegang hebben tot seksuele voorlichting en opvoeding, en het minst recht op hun eigen keuzes te maken op gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Of homoseksuelen die vrijwel overal in de wereld maar vooral in derde wereld landen te maken hebben met taboe, stigma, discriminatie en minder toegang tot gezondheidszorg." "Belangrijk is dat elk land een Nationaal HIV/AIDS programma heeft, met duidelijke doelstellingen en strategieën, en voldoende gefinancierd het ganse jaar door, niet enkel even ter gelegenheid van Wereld AIDS-dag", aldus Marleen Temmerman. "En België heeft zo’n programma, pas sinds vorig jaar weliswaar, maar beter laat dan nooit, waar preventie en zorg, onderzoek en monitoring ter harte genomen wordt, zowel voor België zelf als internationaal in onze ontwikkelingssamenwerking. België is een belangrijke speler op gebied van HIV/AIDS met gerenommeerde onderzoekers en instituten die ook internationaal een belangrijke rol spelen. Belangrijk is dat deze leidinggevende positie ook door de Belgische overheid erkend en gewaardeerd wordt, zowel structureel als financieel, en men de AIDS problematiek niet als een ver-van-mijn-bed, of een t-is- hun-eigen- schuld en t-zal-mij-niet-overkomen probleem achteraan het prioriteiten lijstje zet. Besparen op preventie, gezondheidszorg of ontwikkelingssamenwerking is een kortzichtige en asociale strategie, een democratie onwaardig, dus laten we samen waken over en vechten voor een HIV/AIDS vrije wereld!"

Woensdagavond 3 december spreekt Marleen Temmerman in de Gentse Vooruit over haar boek Milady; het boek over vrouwenrechten dat ze samen met Tine Maenhout schreef. Info: http://www.lannoo.be/debatavond-milady