In de gemeenteraadscommissie vroeg sp.a raadslid Astrid De Bruycker aandacht voor het niet- afficheren van de huurprijs bij panden die in Gent te huur worden aangeboden. Astrid sluit zich daarmee aan bij de welzijnsorganisaties die in 4 Gentse wijken vaststelden dat bij 1/3de van de te huur staande panden de huurprijs en gemeenschappelijke lasten niet geafficheerd worden, wat nochtans een wettelijke verplichting is. Nog volgens de Gentse welzijnsorganisaties opent dit de deur tot discriminatie. Zo kan immers de huurprijs opgedreven worden als de kandidaat-huurder de verhuurder niet aanstaat. Vooral voor kwetsbare huurders met een laag inkomen kan dit problematisch zijn. Burgemeester Daniël Termont stelde verder dat er 103 vaststellingen gedaan werden in 2016, hiervan kregen er 79 een GASboete. Naast de vaststellers van de dienst Toezicht zullen in de toekomst ook de gemeenschapswachters in 8 prioritaire wijken vaststellingen doen. Astrid De Bruycker toonde zich tevreden met de sensibiliserende acties uit het verleden en de reeds geplande communicatie voor dit jaar. Tegen april zal de affiche ook downloadbaar zijn op de website van de stad.