“De Vlaming heeft er recht op te weten welke onaangename verrassingen hen nog te wachten staan. Het is immers niet de eerste keer dat deze coalitie ondoordachte beslissingen neemt zonder terreinkennis en ze niet nadenken over de gevolgen in de praktijk.” Met een flou artistique goochelde de regering met termen als andere structurele besparingen en andere eenmalige besparingsmaatregelen. Hoewel Geert Bourgeois geregeld aanhaalt open kaart te willen spelen met het Vlaams parlement lijkt dat allesbehalve het geval. “We krijgen te horen dat de documenten er formeel nog niet zijn. Maar waarop baseerde de regering zich dan tijdens de persconferentie?” besluit Bertels.