De Vlaamse Regering besloot in 2006 om 500 hectare natuur te creëren tegen 2027 via het project ‘Rivierherstel Leie’. Ondertussen heeft minister Joke Schauvliege voorgesteld dat cijfer terug te brengen naar 300 hectare. Na een jaar aandringen door Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a) is er nog altijd geen duidelijkheid over het project.

Begin februari mocht Natuurpunt in het Vlaams Parlement hun eisen rond het natuurherstel in de Leievallei verdedigen. Natuurpunt benadrukte dat afwijken van het Plan-MER die de 500 hectare natuurherstel voorschrijft, geen optie is vanwege de zware consequenties die zo’n afwijking kan hebben voor Europese subsidies van het project. Een gedachtewisseling met de bevoegde ministers Schauvliege en Weyts moest vandaag (dinsdag 12 april) meer duidelijkheid brengen, maar die kwam er helaas niet.

“Ik vroeg verschillende keren of beide ministers achter de 500 hectare natuurherstel blijven staan, zoals het in het Plan-MER staat, maar ze bliezen warm en koud over de precieze omvang van het natuurherstel”, zegt Vlaams parlementslid Tine Soens. “Ook op de vraag welke gebieden dan niet zouden uitgevoerd worden, weigerde de minister te antwoorden. De Vlaamse Regering waagt zich in ieder geval op zeer glad ijs omdat dit de Europese financiering van het ganse project op losse schroeven zet.”