Na de gedachtewisseling over afslanking provincies stelt Moyaers zich nog veel vragen bij de cultuurplannen van minister Gatz

Vandaag hield minister Gatz een gedachtewisseling over de afslanking van de provincies en de gevolgen hiervan op de cultuursector. Er zijn toch nog veel onbeantwoorde vragen, de Vlaamse regering heeft al twee jaar beslist dat de afslanking zal worden doorgevoerd. Maar vandaag blijkt ze pas aan de wieg te staan van de concrete overgangsplannen.

Zo wordt er nu pas bekeken hoe het personeel gaat overgeheveld worden. Het is erg dat zij niet verlost worden uit hun onzekere positie over wat hun standplaats nu uiteindelijk zal worden en hoe hun expertise zal benut worden. De eerste overhevelingen die zullen gebeuren zijn afgebakende gehelen zoals musea en bibliotheken.
Z33 is het enige Limburgse kunstencentrum dat door de minister nu wordt vernoemd voor de overschakeling naar Vlaams niveau. Volgens mij een goede zaak, maar waarom werd dan eerst zo zwaar gesnoeid in hun subsidies? Ik maak me ook zorgen over het Gallo-Romeins museum in Tongeren, een museum met Europese reputatie, dat nu zonder enig onderzoek wordt overgeheveld naar de gemeente.

Over de Limburgse Taskforce Cultuur wou de minister nog geen details geven. Hij wil ze pas volgende week op een vragenuur in de commissie behandelen bij een vraag van Marius Meremans (N-VA) die woonachtig is in Dendermonde (!). Vreemd dat het nu nog de Oost-Vlamingen zijn die zich gaan bezighouden met dat Limburgs Cultuurlandschap. Na enig aandringen kon de minister me wel al zeggen dat de samenstelling van de Taskforce nog niet vast staat. Hiervoor moet nog overlegd worden met de gouverneur. Wel stelde de minister dat er een specifieke Vlaamse ambtenaar zal worden aangesteld om heel het proces op te volgen.

Tot slot kreeg ik wel de verzekering dat de provinciale uitleendienst zou blijven bestaan. Over de UitPas was de minister heel kort. Hij vindt dat de gemeenten zelf hierop moeten reageren. Dit is toch wat kort door de bocht voor mij. De UitPas is net de manier om de financiële drempel tot cultuur te verlagen. Met sp.a willen we net dat cultuur toegankelijk is voor iedereen en zouden dus meer ondersteuning en inbreng van Vlaanderen willen om deze te installeren in de verschillende gemeenten.