In 2015 publiceerde het Rekenhof een rapport waarin ze een duidelijk waarschuwing gaf: "Als er niets verandert aan de manier waarop Vlaanderen omgaat met grondwater, dreigt er binnen enkele decennia geen water meer uit onze kranen te komen".

In Kaapstad worden de inwoners vandaag geconfronteerd met te weinig water, met alle gevolgen vandien.

“Als minister Schauvliege niet snel in actie schiet zullen we op termijn in Vlaanderen ook periodes hebben waar er geen water meer uit de kraan zal komen, dat moet ten alle tijden vermeden worden.” Zegt Rob Beenders, Vlaams Parlementslid.

Naast meer periodes van droogte, door de klimaatswijziging, verliezen we in Vlaanderen ook nog eens 180 miljoen liter drinkwater door slechte en verouderde waterleidingen. Het beleid rond drinkwater kan en moet beter.

Experten hebben minister Schauvliege meermaals gewaarschuwd om over te gaan tot actie, maar een preventief beleid blijft uit.

Sp.a zal minister Schauvliege in het parlement vragen om dringend werk te maken van een geïntegreerd actieplan.

De minister moet over de sectoren heen werken: afvalwaterzuiveringsbedrijven moeten samenwerken met industrie en landbouw. En ook de overheid moet over de beleidsdomeinen heen kijken: milieu, waterbeheer en ruimtelijke ordening moeten beter op elkaar afgestemd worden.

Het is vijf voor twaalf.