Bewoners van een woonzorgcentrum kunnen een plan laten opmaken met hun wensen en verwachtingen inzake zorg in hun laatste levensfase. Maar slechts een vijfde van de bewoners heeft zo'n plan. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jan Bertels (sp.a) opvroeg bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

"Zoals op een congres omtrent palliatieve zorg al werd vermoed, is niet elke bewoner van onze woonzorgcentra op de hoogte van de mogelijkheid een palliatief zorgplan te laten opmaken. Deze plannen bewijzen nochtans dagelijks hun nut en zijn een hulpmiddel voor zowel de bewoner, de verzorgende als de naaste familie", zegt Bertels.

Uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt nu dat 22,1% van de ruim 67.000 bewoners van Vlaamse woonzorgcentra zo'n plan voor zijn of haar levenseinde had. De cijfers zijn zelfs nog wat optimistisch: niet elke bewoner (of diens familie) wil over zo'n plan een gesprek aangaan. Indien de bewoner geen gesprek wenst en dit genoteerd staat in het zorgdossier, wordt dit meegerekend als een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde.

      "Het is goed dat er steeds meer werk wordt gemaakt van het bespreekbaar maken en effectief opstellen van plannen rond levenseinde in onze woonzorgcentra. We zijn hier op de goede weg, maar we hebben nog een heel eind te gaan. De aandacht voor palliatieve zorg moet nog beter op een recurrente en versterkende manier worden ingebouwd in het beleid van onze woonzorgcentra. De kwaliteit van de zorgverlening kan er enkel maar wel bij varen", zegt Bertels.

 

Overgenomen door Belga op 27/2/2015