Vlaamse regering bespaart op basisonderwijs in plaats van ongelijkheid weg te werken

‘Om alle leerlingen in ons onderwijs dezelfde kansen te geven, moet de Vlaamse regering scholen financieren in functie van de sociaal-economiche achtergrond van hun leerlingen’, zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez. ‘Het vandaag gepresenteerde OESO-rapport bewijst nog maar eens dat de kloof tussen leerlingen schrikbarend groot is, en dat die kloof helaas nog altijd grotendeels wordt bepaald door de thuissituatie van het kind. Wie uit een goede thuissituatie komt, heeft meer kansen op school en dus ook in het latere leven. Door scholen extra geld te geven in functie van de achtergrond van hun leerlingen, kan die kloof worden gedicht. Dat zou maar fair zijn, maar de Vlaamse regering doet het omgekeerde. Ze bespaarde 2,3% op de werkingsmiddelen in het ondergefinancierde basisonderwijs en ze wil evolueren naar een gelijke financiering per leerling. Twee keer een foute keuze', vindt ook de OESO.

Het vandaag gepresenteerde OESO-rapport toont duidelijk aan wat sp.a al langer zegt: 'In plaats van te evolueren naar een gelijke basistoelage per kind, zoals het Vlaamse regeerakkoord aankondigt, moet de financiering van scholen op basis van leerling- en schoolkenmerken net versterkt worden', zegt sp.a-onderwijsspecialist Caroline Gennez. De kloof in het Vlaamse onderwijs tussen de sterke en de minder goed presterende leerlingen is schrikbarend hoog. En helaas heeft dat heel veel te maken met waar het kind opgroeit: het opleidingsniveau van de mama, de economische thuissituatie en de thuistaal. We moeten kinderen en scholen die ruim aantikken op deze kenmerken net meer kansen geven om bij te benen. En daarvoor is het belangrijk om de scholen extra te financieren. Inzake werkingsmiddelen pleit Caroline Gennez dan ook voor het verder vergroten van de bandbreedte voor die scholen met meer kansarme kinderen. Om het met de woorden van OESO-onderwijsspecialist Dirk Van Damme te zeggen: 'Wat ongelijk is, mag je gerust ongelijk behandelen.' Dat kan gelijke kansen voor alle kinderen alleen maar ten goede komen. Ons onderwijs moet de lat hoger leggen en de kloof verkleinen. Een sterk schoolbeleid, met meer omkadering voor leerlingen die het meer nodig hebben, komt ook ten goede aan kansrijke kinderen in dezelfde school.

Op basis van de studie van het Rekenhof met betrekking tot de werkingsmiddelen pleitte Gennez eerder al voor het vergroten van de effectiviteit van de werkingsmiddelen door meer transparantie en controle mogelijk te maken, zonder de autonomie van de scholen te beknotten of de planlast te verhogen. Een voorbeeld dat zeker kan werken is het betrekken van de ouder- of schoolraad bij de aanwending van de middelen en de evaluatie van het beoogde resultaat kan al versterkend werken.

Caroline Gennez hoopt dan ook dat de regering op basis van deze OESO-studie haar voornemen om de werkingsmiddelen te laten evolueren naar een gelijke basistoelage per kind definitief opbergt.