Michèle Hostekint wil dat er in de regio Roeselare-Izegem-Tielt snel een lokaal samenwerkingsverband wordt opgericht in het kader van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). "Niets staat de praktische uitwerking van zo’n lokale entiteit nog in de weg, nu de Vlaamse regering de voorwaarden tot waarborgstelling door de Vlaamse overheid heeft versoepeld", zo meent ze.

Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) werd in maart 2006 opgericht. Het FRGE beoogt woningen van vooral minder bemiddelde mensen energiezuiniger te maken door het verstrekken van goedkope leningen. Om dit doel te bereiken werkt het FRGE met lokale entiteiten die moeten worden opgericht door de lokale besturen. De sociaal zwaksten vormen voor het Fonds een bijzondere doelgroep. Om mensen te laten genieten van de goedkope leningen om hun woning energiezuiniger te maken, moeten de lokale besturen dus hun verantwoordelijkheid opnemen en een dergelijke lokale "antenne" oprichten.

 

"We stellen vast dat de maatregel in vier jaar in Vlaanderen amper acht lokale entiteiten heeft opgeleverd. Oostende, Gent en Antwerpen waren pioniers. Andere gemeenten hebben via een intergemeentelijke samenwerking een lokale entiteit opgericht. Dit is ondermeer het geval in de regio Kortrijk", stelt Michèle Hostekint. "Heel wat andere gemeenten en kleinere steden hebben het idee wel overwogen, maar werden afgeschrikt door het feit dat men als oprichtend lokaal bestuur moest instaan voor de waarborg van de lokale entiteit. Als mensen met andere woorden hun lening niet terug betaalden dan moest het lokaal bestuur daar voor opdraaien. Dit bleek een belangrijk en jammerlijk obstakel die ervoor heeft gezorgd dat een goede beleidsmaatregel zoals het FRGE net niet tot bij de mensen is geraakt".

 

Vlaams minister voor Energie Freya Van den Bossche toonde begrip voor deze bekommernis. Op haar voorstel heeft de Vlaamse Regering beslist dat de Vlaamse overheid de waarborg kan verlenen voor leningen die door het FRGE worden toegestaan. Na gunstig advies van de Raad van State heeft de Vlaamse regering recent de waarborgregeling definitief goedgekeurd.

 

"Alle praktisch bezwaren zijn nu uit de weg geruimd om ook in de regio Roeselare-Izegem-Tielt een lokale entiteit van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost op te richten", zegt Michèle Hostekint. "Onder welke vorm, dat laat ik aan de plaatselijke besturen over. Het belangrijkste is dat we met een goede maatregel eindelijk de mensen bereiken. Met een lokale entiteit zorgen we immers voor dat vooral minder bemiddelde gezinnen een goedkope lening kunnen krijgen om hun huis energiezuinig te maken. Zo drukken ze op termijn hun energiefactuur en verhoogt hun koopkracht. Tevens dragen we op die manier bij tot de bescherming van het milieu en investeren we als lokaal bestuur in het patrimonium van onze gemeente. Dat zijn liefst vier vliegen in één klap".