sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen relativeert het noodalarm van de Privacycommissie. Vlak voor het zomerreces keurde het parlement een wet goed waardoor de fiscus, in het kader van fraudebestrijding, toegang krijgt tot een superdatabank. "Eindelijk hebben we de achterstand tegenover onze buurlanden dichtgereden.", aldus Van der Maelen.

U blijft achter de wet staan zoals hij vorige week in het Staatsblad is verschenen. Waarom?

Omdat men zwaar overdrijft. Voor 99,9 procent van alle Belgen is er geen enkel probleem. Als u en ik willen weten wat de fiscus over ons weet, volstaat het om naar Tax-on-web te surfen. Daar kunnen we dat zwart op wit nalezen. Dat de 0,1 procent Belgen tegen wie een onderzoek naar fiscale fraude loopt een probleem heeft met deze wet, kan ik begrijpen. Door het inzagerecht te beperken, voorkomen we dat wat de speurders nog niet weten verder wordt weggestopt.

Door de nieuwe wet hebben ambtenaren van Financiën, in tegenstelling tot vroeger, toegang tot een databank waarin ook informatie zit van andere ministeries. Als Jan Peeters bijvoorbeeld een laag inkomen heeft, volgens Financiën, maar wel een jacht in Blankenberge, volgens informatie van de FOD Verkeer en Vervoer, dan roept dat vragen op.

De N-VA vindt dat de beperking van het inzagerecht maximaal een jaar mag duren. Wat vindt u?

De ervaring leert dat grote fraudedossiers algauw twee à drie jaar aanslepen. Wie op lange procedureslagen speculeert, moeten we het niet te makkelijk maken.

Volgens de Privacycommissie schendt deze wet onze grondrechten. U zegt van niet.

Ik ben geen specialist, maar ook de Privacycommissie is tot nader order niet onfeilbaar. Ik blijf bij wat ik heb gezegd in de parlementaire commissie. We moeten een evenwicht vinden tussen het belang van de gemeenschap (fiscale fraude bestraffen) en dat van het individu (privacy vrijwaren). Onze buurlanden moeten dezelfde EU-richtlijn over privacy respecteren.

Daarom stel ik voor dat we, vooraleer we de wet veranderen, kijken hoe Nederland, Duitsland en Frankrijk het doen.

Waarom is die studie vooraf niet gebeurd?

Terechte vraag. De minister (Steven Vanackere, nvdr) heeft beloofd om de resultaten ervan na het reces te bezorgen.  

www.knack.be