BOOM één wil daarom snel en krachtdadig optreden en vraagt aan het Boomse bestuur om een ‘nood­fonds kinderarmoede’ van minstens 250.000 euro te voorzien in de nieu­we gemeentebegroting 2018. 

 Met die middelen kunnen verschil­lende structurele initiatieven worden genomen.

Zo kan gestart worden met een huurondersteuning voor de aller allerzwaksten, gekoppeld aan een be­geleidingstraject om hen te helpen hun woonsituatie onder controle te krijgen. Want ‘wonen’ is voor de allerarmsten vaak ook de duurste kost, zeker met de huidige lange wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappij. Vaak komen ze zo terecht in de slechtste en de in ver­houding duurste huurwoningen.

Maar ook rond tewerkstelling en opvoedingsondersteuning kunnen en moeten snel bijkomende initiatieven komen. Mensen begeleiden naar werk of naar een degelijke opleiding en scholing is de beste garantie voor inkomenszekerheid.

Doorgedreven onderzoek naar de ware oorzaken van (kinder)armoede in Boom kan een andere pijler zijn .Welke facturen doen de mensen het meest pijn? Zijn sociale correc­ties op de zeer hoge energiefac­turen niet noodzakelijk? Welke van de bestaande initiatieven hebben voldoende impact om op grotere en structurele schaal ondersteund te worden?

Het is 5 voor twaalf. Hopelijk hoort het gemeentebestuur die klok ook tik­ken en steunen ze ons voorstel voluit.