De Hoge Gezondheidsraad (HGR) pakt vandaag uit met een studie waaruit blijkt dat ons land helemaal niet voorbereid is op een kernramp genre Fukushima. Mocht zo'n ramp zich in ons land, bijvoorbeeld rond Doel gebeuren, dan zouden meer dan 1 miljoen mensen getroffen worden.

De Gezonheidsraad focust in de studie vooral op de vernietigende gevolgen op het vlak van volksgezondheid. Niet alleen zal er een directe impact zijn met vele doden en gewonden, maar honderdduizenden mensen zullen op korte en middellange termijn te kampen krijgen met psychosociale gevolgen, zoals stress, depressies en zelfmoorden. Dat bovenop de lange termijn gezondheidseffecten die een rechtstreeks gevolg zijn van de blootstelling aan stralingen zoals verschillende soorten kanker en misvormingen aan embryo’s enz.

Dat is precies waar sp.a al maanden voor waarschuwt, maar de bevoegde ministers of toezichthoudende instanties liggen er niet echt wakker van. sp.a-Kamerlid Karin Temmerman: “Het begint er stilaan op te lijken dat minister Jan Jambon die bevoegd is voor het updaten van de rampenplannen een keizer is die nu écht zonder kleren komt te staan. De Hoge Gezondheidsraad spreekt nu al van evacuatiezones tot 20 kilometer rond een kerncentrale, wat al iets helemaal anders is dan de aanbeveling van het FANC om daar enkel ‘ramen en deuren dicht te houden’ bij nucleaire calamiteiten. Als mensen in zo’n ruime zone geëvacueerd moeten worden, waar moeten die dan allemaal voor een lange periode gehuisvest worden en hoe gaan de lokale en regionale overheden dat organiseren en communiceren? Daar staat blijkbaar niks van op poten. Bovendien treedt de Gezondheidsraad het FANC bij, dat recent ook nog stelde dat in het hele land jodiumtabletten moeten worden uitgedeeld. De Raad beveelt nu ook de 100km-zone aan rond de kerncentrales. Bij de regering blijft het oorverdovend stil. Het huidige noodplan bij nucleaire rampen wordt door de Gezondsheidsraad met de grond gelijk gemaakt.”

Karin Temmerman diende namens sp.a vorige week nog maar een wetsvoorstel in waarbij de aansprakelijkheid voor de sociale en economische schade volledig ten laste komt van Electrabel. Mocht echt een ramp à la Fukushima plaatsvinden in ons land zou de schade rond Doel/Antwerpen kunnen oplopen van 200 tot 700 miljard euro, een bedrag dat niet mag worden afgewenteld op de staat en dus de belastingbetaler die niet gewonnen is voor het langer openhouden van de tot op de draad versleten kerncentrales.