Samen met haar fractie wil Kathleen Van Brempt de strijd tegen het harde besparingsbeleid verder zetten. "Net zoals onze strijd tegen belastingsfraude,” zegt ze. “We zijn de tweede grootste groep in het Europees parlement en beschikken over meer parlementsleden dan tijdens de vorige legislatuur. Dat geeft ons de mogelijkheid om nog duidelijker voor verandering te pleiten. Wij zullen dan ook nooit een voortzetting van de neoliberale agenda van de Europese commissie tolereren.”

De sociaal-democraten willen de spitzenkandidaat van de Europese christendemocraten desnoods steunen als nieuwe Commissievoorzitter, “maar enkel als de inhoud van zijn programma goed zit,” zegt Van Brempt. “Duurzame groei, jobs, de strijd tegen ongelijkheid, armoede, belastingsfraude en sociale dumping, én een Europees minimumloon moeten deel uitmaken van dat programma.”

"Sinds het begin van de crisis zijn de Europese publieke investeringen gedaald met zo’n 240 miljard euro. De Commissie berekende dat Europa nood heeft aan maar liefst 200 miljard publieke én private investeringen per jaar gedurende de volgende 20 jaar in transport en energie alleen."

Voor de sociaal-democraten is het ondenkbaar dat de Europese begroting verder inkrimpt. “We willen tegen 2016 weten hoe de Commissie aan extra middelen zal geraken om te investeren in innovatie en jobs."

Arbeidsmobiliteit blijft belangrijk voor de Unie en die moet zelfs gestimuleerd worden, vinden de sociaal-democraten. “Maar niet als dat ten koste gaat van de loon- en arbeidsvoorwaarden én de sociale bescherming van werknemers in de gastlanden,” zegt Van Brempt. "Dat betekent dat sociale dumping moet bestreden worden en dat de rechten van de vakbonden gevrijwaard blijven. Wij blijven ook ijveren voor de invoering van een minimumloon in de hele Unie én vragen een duidelijke strategie om de groeiende ongelijkheid en armoede te bestrijden, meer bepaald kinderarmoede."

“Europa staat voor grote uitdagingen,” besluit Van Brempt. “Een business as usual-beleid zal Europa niet uit de crisis halen. Daarom is het noodzakelijk dat de Unie drastisch van koers verandert. Wij verlangen van de nieuwe Commissie dat ze daar werk van maakt.”